‘Christelijke basisscholen zwakken paasfeest af’

Protestants-christelijke en katholieke scholen in Den Haag die veel leerlingen met een islamitische achtergrond hebben, zwakken het christelijke karakter van het paasfeest af, meldt het AD. De christelijke profielorganisatie Verus noemt het in de krant begrijpelijk dat scholen ‘rekening houden met hun populatie’. 

‘De leerlingpopulatie kan leidend zijn voor de mate waarin het paasfeest wordt gevierd’, zo citeert de krant bestuursvoorzitter Ewald van Vliet van de katholieke stichting Lucas Onderwijs. Scholen pakken de viering volgens hem heel uiteenlopend aan.

Koran met Pasen

Op de katholieke basisschool ’t Palet in de Haagse Schilderswijk wordt tijdens het paasontbijt een link gelegd met de koran. ‘Op deze manier is er herkenning bij de kinderen’, zegt leerkracht Sebahat Yildiz in het AD.

De krant noemt ook de christelijke buurtschool O3 van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) als voorbeeld. Op deze school in de Haagse Rivierenbuurt hoeven volgens het AD islamitische kinderen niet rond te lopen met een paasstok waar een kruis op staat. ‘Voor ons is het belangrijker dat iedereen zich hier welkom voelt dan vasthouden aan conservatieve tradities’, aldus directeur John Verhoeff in de krant.

Woordvoerder Wouter van den Berg van de christelijke profielorganisatie Verus zegt in de krant dat scholen zelf mogen bepalen hoe zij met Pasen omgaan. ‘We kunnen en willen niet van een afstand oordelen over keuzes die scholen hierin maken en vinden het begrijpelijk dat scholen rekening houden met hun populatie’, aldus Van den Berg.

Boodschap van Pasen

Op de website van Verus is na de publicatie van het artikel in het AD een bericht geplaatst, waarin staat dat het de taak van christelijke scholen is om de boodschap van Pasen te laten horen. ‘De vorm waarin dat betekenis krijgt, verschilt per school en situatie’, aldus Verus.

De christelijke profielorganisatie meldt ook dat het niet zo kan zijn ‘dat scholen zich belemmerd voelen om de boodschap van Pasen uit te dragen’. Als dat ergens aan de orde is, vindt Verus dat zorgelijk.

Gevaarlijk cultuurrelativisme

VVD-Kamerlid Malik Azmani laat in een vervolgartikel in het AD weten dat het wat hem betreft ‘niet te verteren (is) als er zulke concessies worden gedaan’. Hij heeft er samen met zijn partijgenoot Bente Becker direct vragen over gesteld aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Azmani wijst er in de krant op dat het om kinderen gaat die door hun ouders op een bijzonder school zijn gedaan. ‘Dan moet iedereen respect op kunnen brengen voor de tradities en feestdagen die daar gevierd worden. Dit is nu precies zo’n voorbeeld van cultuurrelativisme dat gevaarlijk is voor dit land’, aldus Azmani, die als kind met een moslimachtergrond op een katholieke school zat.

De rooms-katholieke cultuurtheoloog Frank Bosman is het niet met Azmani eens: ‘Het is heel mooi dat je als christelijke school zegt: iedereen mag zijn kinderen bij ons brengen, ook al onderschrijf je niet onze signatuur’. Wat christelijke scholen volgens hem niet moeten doen ‘is een christelijk feest door de strotjes van islamitische kinderen proppen’. Hij kan zich goed voorstellen dat deze kinderen ‘het niet leuk vinden om met het kruis van de Here Jezus rond te lopen’.

Foute knieval

Het Haagse gemeenteraadslid Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP noemt het in de Telegraaf ‘fout als er een knieval wordt gemaakt door een kruissymbool af te breken’.

De PVV in de Haagse gemeenteraad vindt het niet kunnen dat christelijke scholen bij de viering van Pasen rekening houden met leerlingen met een islamitische achtergrond. In de Telegraaf spreekt PVV-raadslid Elias van Hees van ‘verraad aan onze cultuur’. Raadslid Richard de Mos van de naar hem genoemde fractie noemt het ‘bizar’.

‘Bijbel en Koran niet verplicht op leeslijst’

De Bijbel en Koran moeten niet verplicht op de leeslijst worden gezet in het voortgezet onderwijs. Dat vindt een meerderheid van de reagerende luisteraars van het discussieprogramma Stand.NL op Radio 1. Ook de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) liet in de uitzending weten niet voor een verplichting te zijn.

Stand-up comedian Raoul Heertje was op Hemelvaartsdag gasthoofdredacteur en wilde het in Stand.nl hebben over het gebrek aan kennis van de Bijbel en de Koran in Nederland. Met de stelling De Bijbel en Koran moeten verplicht op de leeslijst van middelbare scholieren is ruim driekwart van de reageerders het oneens.

Op dit moment staat in de kerndoelen van het onderwijs dat leerlingen leren over ‘hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen’. Maar of leerlingen ook teksten uit de Bijbel en de Koran moeten lezen, dat staat scholen vrij. Raoul Heertje pleit ervoor om net als Max Havelaar van Multatuli ook de Koran en de Bijbel te laten lezen.

Volgens de VOO past het verplicht lezen van de Bijbel en Koran niet bij de vrijheid die kinderen op openbare scholen hebben om zélf dit soort belangrijke keuzes te maken. Woordvoerder Michiel Jongewaard benadrukte in de uitzending op Radio 1 (rond 10.21 uur) dat juist openbare scholen willen dat kinderen in aanraking komen met verschillende opvattingen en dat hij het daarom wèl eens is met Raoul Heertje dat er aandacht aan moet worden besteed. Hij legde uit dat in de Wet op het voortgezet onderwijs is opgenomen dat ‘leerlingen kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten’, maar dat het aan scholen is hoe zij hier invulling aan geven.

In de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs stellen de VOO en VOS/ABB dat er ruimte en respect moeten zijn voor verschillende opvattingen. Juist die verschillen kunnen worden aangegrepen om van elkaar te leren. Daar hoort ook bij dat het openbaar onderwijs niet uitgaat van één bepaalde opvatting, maar juist de gelijkwaardigheid van verschillende opvattingen over levensbeschouwing en religie wil benadrukken.

Het verplichten van de Bijbel en Koran op de leeslijst zou juist afbreuk doen aan de vrijheid die kinderen in het openbaar onderwijs hebben om hun eigen opvattingen te kiezen of te vormen.