Geef feedback op lespakket Krachtbronnen

Het lespakket Krachtbronnen voor identiteitsontwikkeling is geschikt voor basisscholen van alle denominaties. Uitgeverij Oase Media is op zoek naar scholen die het lespakket willen uitproberen en er feedback op willen geven.

Scholen die door middel van hun feedback meehelpen met de ontwikkeling van Krachtbronnen, kunnen het lesmateriaal gratis uitproberen. U kunt uw school hiervoor online aanmelden.

Lees meer op www.krachtbronnen.nu (>ontwikkelscholen).

In het zomernummer van magazine School! van VOS/ABB heeft een artikel gestaan over Krachtbronnen. Leerkracht Rianne Weijers van de Paulusschool in het dorp Rutte (Noordoostpolder) en directeur Hans Schemkes van openbare basisschool De Vogelaar in Genemuiden vertellen over hun ervaringen met Krachtbronnen.

Lees het artikel.

Methode levensbeschouwing voor alle denominaties

Tien basisscholen werken mee aan de ontwikkeling van de nieuwe lesmethode Krachtbronnen. Deze methode voor levensbeschouwelijk onderwijs zet in op levensbeschouwing, burgerschap en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het lesmateriaal van Krachtbronnen is geschikt voor zowel openbare, protestants-christelijke als katholieke scholen en richt zich op de groepen 7 en 8. ‘Juist deze leerlingen komen na de basisschool in een ander sociaal kader terecht. Krachtbronnen biedt de leerkracht een handvat om ze daar op voor te bereiden’, melden de samenwerkende uitgeverijen ThiemeMeulenhoff en Oase.

Meer informatie staat op www.krachtbronnen.nu.