BBB wil ‘krimpcheck’ bij nieuw beleid – PO

De BoerBurgerBeweging (BBB) wil dat bij nieuw beleid standaard een ‘krimpcheck’ wordt uitgevoerd. Hiermee kan volgens de BBB worden voorkomen dat kleine basisscholen op het platteland dicht moeten. BBB-Tweede Kamerlid Claudia van Zanten: ‘Het behoud...

Nog niet alle scholen kennen 50%-regel – VO

Nog niet alle middelbare scholen kennen de 50%-regel die het mogelijk maakt om leerlingen uit te besteden voor één of meer vakken, zoals Grieks en Latijn. Onderwijsminister Mariëlle Paul wil deze mogelijkheid daarom meer onder de aandacht brengen. De basisregel is dat...

Verschillen in verwachte groei en krimp – PO/VO

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs blijft tot 2029 ongeveer gelijk. Het voortgezet onderwijs groeit de komende twee jaar nog, maar daarna daalt het aantal leerlingen. Dat blijkt uit de referentieraming OCW 2023. Dit schooljaar zijn er meer leerlingen in...

Bijna 700 basisscholen minder dan 10 jaar geleden – PO

In 10 jaar tijd is het aantal basisscholen met ruim 10% afgenomen. Bij de start van het schooljaar 2012-2013 waren er 6.753 basisscholen in Nederland, op 1 augustus 2022 waren het er 6.070. Dat blijkt uit cijfers die de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis...