Verschillen in verwachte groei en krimp – PO/VO

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs blijft tot 2029 ongeveer gelijk. Het voortgezet onderwijs groeit de komende twee jaar nog, maar daarna daalt het aantal leerlingen. Dat blijkt uit de referentieraming OCW 2023. Dit schooljaar zijn er meer leerlingen in...

Bijna 700 basisscholen minder dan 10 jaar geleden – PO

In 10 jaar tijd is het aantal basisscholen met ruim 10% afgenomen. Bij de start van het schooljaar 2012-2013 waren er 6.753 basisscholen in Nederland, op 1 augustus 2022 waren het er 6.070. Dat blijkt uit cijfers die de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis...

Wat doen scholen in krimpregio’s met subsidie? – VO

Het ministerie van OCW heeft een kaart van Nederland gepubliceerd waarop te zien is wat verschillende krimpregio’s doen met de subsidie voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod. In 2021 maakte toenmalig onderwijsminister Arie Slob bekend dat er 25 miljoen euro...

Primair onderwijs van krimp naar groei – PO

De komende jaren zal er in het primair onderwijs nog sprake zijn van krimp, maar in 2031 zal in de meeste regio’s in Nederland sprake zijn van een toename van het aantal leerlingen. Dat staat in een update van het rapport De toekomstige arbeidsmarkt voor...

Samenwerken gaat niet vanzelf, maar lukt vrijwel altijd – VO

Het voortgezet onderwijs blijft de komende jaren kampen met krimp. Om het onderwijsaanbod op peil te houden, móet je samenwerken. VOS/ABB en PentaRho kunnen hierbij helpen.Regionaal plan voor onderwijsvoorzieningen (RPO) is een term die schoolbesturen in met name...