De BoerBurgerBeweging (BBB) wil dat kleine basisscholen op het platteland openblijven, ook als het aantal leerlingen onder de opheffingsnorm zakt. Het Rijk moet daarvoor geld geven aan de gemeenten, vindt de BBB, die daarbij niet vermeldt wat dit zou gaan kosten.

‘Thuisnabij onderwijs wordt de norm’, zo staat in het conceptverkiezingsprogramma van de partij van Caroline van der Plas en Mona Keijzer. Bij nieuw beleid zou telkens moeten worden gecheckt, vindt de BBB, welke gevolgen dat beleid heeft voor de scholen op het platteland.

Een ander punt dat de BBB aanstipt, is dat er meer voorlichting en positieve aandacht zouden moeten komen voor de praktische sector binnen het onderwijs. De partij wil daarom meer techniek- en praktijklessen. Ook wil de BBB dat scholen meer aandacht krijgen voor leesvaardigheid en voor ‘de eigen taal en cultuur’ van leerlingen.

Verder staat in het conceptverkiezingsprogramma onder meer dat de BoerBurgerBeweging de vrijheid van onderwijs wil handhaven, maar er staat niet bij of de partij hiermee artikel 23 van de Grondwet bedoelt.

Lees meer…

Deel dit bericht: