Rekentoets afgeschaft: gemengde reacties

De afschaffing van de rekentoets leidt tot gemengde reacties in het onderwijs. In het regeerakkoord staat dat er uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 een alternatief moet zijn.

Op de rekentoets, die enkele jaren geleden is ingevoerd, is vanaf het begin veel kritiek geweest vanuit het onderwijs. Volgens veel leraren was het meer een intelligentietoets, door de talige opgaven.

Toch zijn de eerste reacties op de definitieve afschaffing gemengd, vooral omdat het onderwijs zich afvraagt wat het alternatief zal zijn. Ook wordt gewezen op de kosten die inmiddels zijn gemaakt voor de ondeugdelijke rekentoets.

Alternatief voor rekentoets

Het afgelopen schooljaar telde de rekentoets nog steeds niet officieel mee voor het behalen van een vmbo- of havo-diploma. Op het vwo was het wel onderdeel geworden van de slaag-zak-regeling.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW gaf in het afgelopen jaar al aan dat er in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren wordt gewerkt aan een alternatief. Het nieuwe kabinet gaat hier dus mee door.

Onderwijs kritisch over regeerakkoord

Onderwijsorganisaties reageren kritisch op het regeerakkoord van de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Net als VOS/ABB zien ook de PO-raad, de VO-raad en de AOb veel tegenvallers op zich af komen.

Waar VOS/ABB spreekt van doorschuifpolitiek, vindt de PO-Raad dat het kabinet ‘te kleine stapjes’ zet om de problemen in het primair onderwijs op te lossen. De Algemene Onderwijsbond AOb ziet ‘addertjes onder het gras’ en de VO-raad reageert dat het kabinet voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten.

VOS/ABB: ‘Doorschuifpolitiek en overheidsbemoeienis’
VOS/ABB wijst erop dat de bedragen die het nieuwe kabinet nu presenteert als investeringen in het onderwijs, nog niet genoeg zijn om de tekorten op de materiële instandhouding weg te werken. Ook blijkt het geld voor werkdrukverlaging in het primair onderwijs pas in 2021 volledig beschikbaar te komen: doorschuifpolitiek. Verder signaleert VOS/ABB dat de overheid zich steeds meer wil bemoeien met de inhoud van het onderwijs, terwijl dat wettelijk juist een taak is van de schoolbesturen. Lees het volledige commentaar van VOS/ABB.

VO-raad: ‘Geen boter bij de vis’
De VO-raad vindt dat het nieuwe kabinet Rutte-III geen boter bij de vis doet. ‘Inhoudelijk wordt het voortgezet onderwijs door het nieuwe kabinet gesteund in de richting die de afgelopen jaren is ingeslagen. Er komt onderzoek naar de invoering van een maatwerkdiploma en er is ruimte voor experimenten met tussenscholen voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Er staan echter geen investeringen tegenover’. Lees het volledige commentaar van de VO-raad.

PO-Raad: ‘Te laat en te weinig’
Ook de PO-Raad is teleurgesteld dat het nieuwe kabinet pas vanaf 2012 echt in werkdruk wil investeren. ‘Veel te laat, de nood is nú te hoog’, zegt Rinda den Besten. Verder meldt de PO-Raad dat de 270 miljoen euro die beschikbaar komt voor ‘het moderniseren van de arbeidsvoorwaarden’, te weinig is om de salarissen in het primair onderwijs gelijk te kunnen trekken met die in het voortgezet onderwijs. De raad mist vervolgstappen. Lees het commentaar van de PO-Raad.

AOb: ‘Halfbakken maatregel’
De AOb beraadt zich op verdere acties omdat het regeerakkoord geen aandacht besteedt aan het oplopende lerarentekort. Ook vindt de AOb de 270 miljoen euro voor salarisverhoging in het onderwijs onvoldoende, zeker nu blijkt dat het kabinet daar voorwaarden aan koppelt, en nu blijkt dat het budget voor werkdrukverlaging pas in 2021 volledig beschikbaar is. ‘Een halfbakken maatregel’, aldus de AOb. Lees het commentaar van de AOb.

 

 

 

Kritiek op versneld vwo

Na de bekendmaking dat 24 scholen mogen beginnen met versneld vwo, klinkt er ook kritiek. Ontwikkelingspsycholoog Gerrit Breeuwsma van de Rijksuniversiteit Groningen ziet meer in verbreding dan in versnelling van de opleiding, zei hij gistermiddag op BNR Nieuwsradio.

Breeuwsma ziet dat piepjonge eerstejaarsstudenten moeite hebben om de overstap naar het academisch onderwijs te maken. Hij pleit ervoor de vwo-opleiding niet korter, maar breder te maken. ‘We willen de studenten niet een jaar eerder hier krijgen, maar beter voorbereid.’ Hij vindt dat getalenteerde leerlingen die zich op het reguliere (zesjarige) vwo vervelen, meer uitgedaagd kunnen worden door het onderwijs te verbreden en in te zetten op een betere voorbereiding op de universiteit.

Ironisch
Daarnaast vindt hij het ‘ironisch’ dat getalenteerde leerlingen nu weer apart worden gezet in een speciale klas voor vijfjarig vwo. ‘Uit organisatorisch oogpunt begrijp ik dat wel, omdat het kennelijk om een grote groep gaat; 10 tot 20 procent van de vwo-leerlingen. Maar aan de onderkant wordt het speciaal onderwijs uitgekleed, en moeten ‘bijzondere kinderen’ zoveel mogelijk in de reguliere klas blijven. Nu blijken we aan de bovenkant van het onderwijs ook veel bijzondere kinderen te hebben en die gaan we juist wél een aparte status geven.’  Breeuwsma noemt het ‘reservaatvorming’ en raadt dat af. Hij ziet meer in het fenomeen ‘plusklassen’, waarmee basisscholen op bepaalde momenten per week extra leerstof aanbieden aan getalenteerde leerlingen.

Luister hier naar het interview op BNR.

Verplicht pestbeleid: goed idee?

Veel positieve reacties deze week op het plan van het ministerie van OCW en de Kinderombudsman om scholen verplicht te stellen pesten aan te pakken. Algemeen klinkt de roep dat pesten onacceptabel is, en dat leerkrachten getraind moeten worden in het herkennen en aanpakken ervan. Maar er is ook kritiek.

Het is bijvoorbeeld nog onduidelijk wat een goed antipestprogramma is, en er zou onvoldoende aandacht zijn voor de slachtoffers van pesten. Ook staatssecretaris Sander Dekker geeft aan dat er (nog) geen wetenschappelijk bewezen effectief anti-pestaanpak is. Daarom komen er pilots met programma’s voor het primair en voortgezet onderwijs. Ook start binnenkort een project om scholen en lerarenopleidingen beter samen te laten werken om jonge leraren beter te begeleiden. Hiervoor is in totaal 20 miljoen euro beschikbaar. De Inspectie van het Onderwijs krijgt een actievere rol.

VOS/ABB wil graag weten wat u van dit besluit van de staatssecretaris vindt. Is zijn plan voor de aanpak van pesten een goed idee? Wat kan er beter, hebt u nog aanvullende ideeën? Of bent u misschien bang dat dit een tijdelijke hype is, die niet zoveel toevoegt aan de dagelijkse gang van zaken op school? Wellicht vindt u het een slechte zaak dat het onderwijs weer van bovenaf een verplichting krijgt opgelegd? Laat het ons weten!

U kunt uw reactie mailen aan welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Pesten’. Wij willen uw input gebruiken voor een vervolgbericht op deze website en/of in magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. Geeft u alstublieft aan of wij uw reactie voor publicatie mogen gebruiken en of wij daarbij ook uw naam en functie mogen vermelden.

Zie ook eerdere berichtgeving over dit onderwerp: klik daarvoor op ‘Gerelateerde berichten’ in het rode vlak hiernaast.