De afschaffing van de rekentoets leidt tot gemengde reacties in het onderwijs. In het regeerakkoord staat dat er uiterlijk in het schooljaar 2019-2020 een alternatief moet zijn.

Op de rekentoets, die enkele jaren geleden is ingevoerd, is vanaf het begin veel kritiek geweest vanuit het onderwijs. Volgens veel leraren was het meer een intelligentietoets, door de talige opgaven.

Toch zijn de eerste reacties op de definitieve afschaffing gemengd, vooral omdat het onderwijs zich afvraagt wat het alternatief zal zijn. Ook wordt gewezen op de kosten die inmiddels zijn gemaakt voor de ondeugdelijke rekentoets.

Alternatief voor rekentoets

Het afgelopen schooljaar telde de rekentoets nog steeds niet officieel mee voor het behalen van een vmbo- of havo-diploma. Op het vwo was het wel onderdeel geworden van de slaag-zak-regeling.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW gaf in het afgelopen jaar al aan dat er in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren wordt gewerkt aan een alternatief. Het nieuwe kabinet gaat hier dus mee door.

Deel dit bericht: