Niemand weet of cultuureducatiebeleid werkt – PO/VO

Het is niet duidelijk wat het effect is van het beleid op het gebied van cultuureducatie. In de eindrapportage Cultuureducatiebeleid 2013-2022 staat dat er weliswaar vooruitgang is geboekt, maar ook dat het niet duidelijk is of dit komt door getroffen...