Landelijke Klachtencommissie bestaat 25 jaar – PO/VO

De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) bestaat 25 jaar. De LKC werd in 1998 opgericht door VOS/ABB. De oprichting van de LKC door VOS/ABB hield verband met de inwerkingtreding van de Kwaliteitswet in het onderwijs. Deze wet bepaalde dat elke school...