Kamervragen over ‘subsidielieveling’ Lezen & Schrijven

SP-Kamerlid Jasper van Dijk komt met Kamervragen over de Stichting Lezen & Schrijven. Aanleiding is een bericht in het Algemeen Dagblad, waarin staat dat het bij deze gesubsidieerde stichting vooral draait om dure feestjes.

De Stichting Lezen & Schrijven werd opgericht door prinses Laurentien, die hiermee de laaggeletterdheid in Nederland wilde tegengaan. Volgens het AD is de stichting ‘lieveling van het ministerie’. Experts trekken volgens de krant de effectiviteit van de club in twijfel. Het zou te veel draaien om ‘pr, recepties, feestjes en oploopjes met topmannen’. De stichting zit in een duur pand bij het Lange Voorhout in Den Haag.

Van Bijsterveldt
De krant wijst erop dat de vorige minister van OCW, Marja van Bijsterveldt (CDA), kort voor haar afzwaaien in 2012 de subsidie voor de stichting Lezen & Schrijven verhoogde naar ongeveer 8 miljoen euro per jaar. Van Bijsterveldt is nu (onbezoldigd) voorzitter van deze stichting.

De adjunct-directeur (wel bezoldigd) is Arjan Beune, voormalig assistent van Van Bijsterveldt. Volgens een woordvoerder van de stichting Lezen & Schrijven brengt Beune ‘kennis van het onderwijsveld mee’ en staat de keuze voor hem los van het feit dat hij assistent van Van Bijsterveldt was.

Het AD laat een anonieme ex-politicus aan het woord. ‘Je netwerk speelt een grote rol bij het verkrijgen van subsidies. Als een minister enthousiast is of een hoge ambtenaar een goede bekende is, zit je op de eerste rang.’ Het ministerie zegt dat subsidie wordt verstrekt ‘op basis van kwaliteit van de aanvragen’ en dat daar verantwoording over wordt afgelegd. Prinses Laurentien heeft laten weten dat ze ‘niets kan’ met de kritiek.

Geen dure feestjes!
Jasper van Dijk van de SP is verbaasd over berichten over het verhaal van het AD en gaat daarover vragen stellen. ‘Er zijn veel laaggeletterden en het budget daarvoor is niet breed’, aldus Van Dijk om Omroep West. Feestjes en dure panden horen daar volgens hem niet van betaald te worden. Ook moet er helderheid komen over de relatie met het ministerie van OCW, vindt Van Dijk.

Volgens de Stichting Lezen & Schrijven worden feestjes nooit met subsidiegeld betaald. Het zijn bedrijven die deze bijzondere activiteiten zouden sponsoren.

Prinses Laurentien kritisch over Nederlandse onderwijs

Het onderwijs wentelt zijn eigen falen te gemakkelijk af op het kind. Dat vindt prinses Laurentien, schrijft journalist Wilfred Simons die werkt voor de Holland Media Combinatie. Dat is de uitgever van onder andere het Noordhollands Dagblad.

De prinses maakt zich sinds jaren sterk voor meer alfabetisering en schrijft kinderboeken. Ze verrichtte maandag de opening van de conferentie van de International Association of the Study of Child Language in Amsterdam.

In haar toespraak was ze volgens Simons ‘voorzichtig kritisch op het Nederlandse schoolsysteem, dat er kennelijk niet in slaagt om alle leerlingen geletterd af te leveren’. Er is, zo stelde Laurentien, te weinig oog voor verschillen tussen kinderen.

De prinses stelde de retorische vraag of het kind het probleem is of ‘het systeem met het kind erin’. Ze pleitte in Amsterdam voor meer differentiatie. ‘Erken dat kinderen op verschillende manieren leren. Neem ze bij de hand en leid ze door die moeilijke periode heen.’