Voorbeeld functiereeks docenten LB, LC en LD – VO

Senior HRM-adviseur Ivo Israel heeft samen met een lid van VOS/ABB een nieuwe functiereeks voor docenten in het voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs ontwikkeld. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u deze functiereeks downloaden. Dit voorbeeld...

Wie gaat nieuwe inschaling betalen?

De nieuwe functiebeschrijvingen voor leraren in het basis- en speciaal onderwijs lijken forse financiële en organisatorische veranderingen met zich mee te brengen. Wie gaat dit betalen en wie is hiermee geholpen?De PO-Raad en de vakbonden hebben met elkaar afgesproken...