Senior HRM-adviseur Ivo Israel heeft samen met een lid van VOS/ABB een nieuwe functiereeks voor docenten in het voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs ontwikkeld. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u deze functiereeks downloaden.

Dit voorbeeld biedt een goede weergave van typerende werkzaamheden op LB-, LC- en LD-niveau. Het is een handzaam instrument voor strategisch HRM. In de beschrijving zijn de drie wettelijke bekwaamheden van docenten zichtbaar gemaakt. Daarnaast staan er voorbeelden van resultaatdoelen in, zoals die volgen uit de missie en visie van veel scholen.

Ook is een talentenkaart ontwikkeld. Deze kaart kunt u gebruiken om in functionerings- en ontwikkelingsgesprekken in te gaan op elementen die volgen uit het werken als docent. De talentenkaart kunt u ook zien als handvat voor het laten doorstromen van docenten en gebruiken voor voor werving en selectie.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt de functiereeks downloaden:

Functiereeks downloaden

Ivo Israel komt in de loop van dit najaar met meer voorbeelden van functiereeksen voor andere onderdelen van het funderend onderwijs. Ook deze voorbeelden zullen in het besloten ledengedeelte van deze website beschikbaar worden gesteld.

Deel dit bericht: