Vakbond CNV Onderwijs eist van schoolbesturen die het manifest van de initiatiefgroep PO In Actie steunen, dat ze minimaal 40% van de leerkrachten inschalen in LB.

PO In Actie dringt erop aan de salarissen in het primair onderwijs gelijk te trekken met die in het voortgezet onderwijs. De PO-Raad en ook individuele schoolbesturen spreken hiervoor hun steun uit, maar dat alleen is volgens CNV Onderwijs niet genoeg.

‘In de huidige cao staat dat minimaal 40% van de lesgevende functies in het basisonderwijs een LB-functie moet zijn. Landelijk blijkt dat nog maar 24% te zijn. CNV Onderwijs zal daarom nagaan of schoolbesturen die zich nu solidair verklaren met het manifest dat ook in daden hebben omgezet’, aldus de christelijke vakbond.

Lees meer…

Deel dit bericht: