Grote herverdeling van budget leerplusarrangement

Scholen voor voortgezet onderwijs moeten er rekening mee houden dat het geld voor het tegengaan van onderwijsachterstanden (leerplusarrangement) op een heel andere manier wordt verdeeld. Dat blijkt uit een brief van onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek gedaan naar een andere systematiek voor de verdeling van het geld uit het leerplusarrangement. Nu wordt nog gekeken naar het aandeel leerlingen per school dat woont in armoedeprobleemcumulatiegebieden (apc-gebieden). Dat zijn viercijferige postcodegebieden waar het gemiddelde inkomen laag is en waar veel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond wonen.

Doordat in de indicator ‘niet-westerse migratieachtergrond’ bepalend is, krijgen scholen in steden met veel niet-westerse allochtonen (bijvoorbeeld Turken en Marokkanen) gemiddeld meer onderwijsachterstandengeld dan scholen in niet-stedelijke gebieden met maar weinig bewoners met een niet-westerse migratieachtergrond.

Slob: ‘Aanzienlijke herverdelingseffecten’

In het primair onderwijs wordt nu al gewerkt met een nieuwe door het CBS ontwikkelde indicator. Die brengt volgens de minister ‘de doelgroep beter in kaart’, waardoor ‘de middelen daar terechtkomen waar ze het hardst nodig zijn’.

Slob wil nu ook dat er een dergelijke indicator komt voor het voortgezet onderwijs. Dat gaat niet van vandaag op morgen, relativeert hij, maar de nieuwe indicator zal leiden tot ‘aanzienlijke herverdelingseffecten’. Hij verwacht zelfs dat de herverdeling meer impact zal hebben op het voortgezet onderwijs dan eerder op het primair onderwijs.

Lees meer…

Rector slaat alarm: zonder extra geld gaat het niet!

Directeur Eric van ’t Zelfde van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam overweegt te stoppen. ‘Ik pleeg roofbouw op mijn docenten en mezelf, terwijl dat geen nut heeft als de overheid nu niet helpt’, zegt hij in het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

‘Wat ik wil, is niet haalbaar zonder goede docenten en ik vind dat ik als directeur de boel belazer als ik blijf’, zo citeert het Onderwijsblad hem. OSG Hugo de Groot in de wijk Charlois wist zich de afgelopen jaren te ontwikkelen van een probleemschool in een achterstandswijk tot een veilige school met goede resultaten.

Dat OSG Hugo de Groot goede resultaten boekt, komt door zijn team. ‘We hebben bovengemiddeld goede docenten, qua IQ, EQ en accu. Ik vind ze super, maar we zijn geen supermensen.’ De docenten draaien volgens Van ’t Zelfde massaal overuren, maar geld om die te betalen zegt hij niet te hebben.

Zijn mogelijke besluit om te vertrekken noemt hij triest. ‘Waarom denk je dat er haast geen rector meer te vinden is? We zijn door die lumpsumregeling geen onderwijskundig, maar financieel leider geworden, terwijl de reguliere bekostiging simpelweg niet voldoet.’

Van ’t Zelfde sloeg al eerder alarm, omdat scholen in achterstandswijken volgens hem te weinig geld krijgen. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW vindt dat onzin. Hij wijst op het Leerplusarrangement voortgezet onderwijs, waarvoor dit jaar ruim 48 miljoen euro wordt ingezet.

‘Deze middelen worden verdeeld over ruim 250 vestigingen die 750 euro ontvangen per leerling woonachtig in een armoedeprobleemcumulatiegebied.’ Scholen ontvangen dit geld bovenop de reguliere bekostiging die volgens de staatssecretaris toereikend is om het reguliere programma te realiseren, zo schreef hij onlangs aan de Tweede Kamer.

Lees het artikel in het Onderwijsblad.

‘Scholen in achterstandswijken krijgen genoeg geld’

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW vindt dat scholen voor voortgezet onderwijs in sociaal zwakke wijken genoeg geld krijgen. Hij reageert daarmee op een artikel in de Volkskrant, waarin onder anderen rector Eric van ’t Zelfde van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam aan het woord komt.

Van ’t Zelfde zegt dat er ‘geen zak van klopt’ als directeuren van scholen in achterstandswijken zeggen dat ook hun leerlingen goed onderwijs krijgen. ‘Ik betaal jaarlijks 4 miljoen euro aan salarissen. Maar om goed onderwijs te kunnen geven zonder mijn mensen kapot te draaien, heb ik minimaal 1,6 miljoen euro méér nodig.’

Dekker weerspreekt in een brief aan de Tweede Kamer dat er te weinig geld is voor scholen in sociaal zwakke wijken. Hij wijst op het Leerplusarrangement voortgezet onderwijs, waarvoor dit jaar ruim 48 miljoen euro wordt ingezet.

‘Deze middelen worden verdeeld over ruim 250 vestigingen die 750 euro ontvangen per leerling woonachtig in een armoedeprobleemcumulatiegebied.’ Scholen ontvangen dit geld bovenop de reguliere bekostiging die volgens de staatssecretaris toereikend is om het reguliere programma te realiseren.

‘De drie scholen die in het betreffende artikel worden genoemd ontvangen aanvullende bekostiging uiteenlopend van bijna 400.000 tot bijna 600.000 euro per jaar. Dit zijn substantiële middelen die de scholen, afhankelijk van hun eigen keuzes, bijvoorbeeld kunnen inzetten voor extra docenten of om extra zorg te organiseren.’

Dekker benadrukt dat hij het niet eens is met de klacht dat de huidige financiering tekort zou schieten, ‘hoewel ik me realiseer dat scholen graag over nog meer middelen zouden willen beschikken.’