Gratis boek ‘Leer ze lezen’ voor leraren basisonderwijs – PO

Het nieuwe boek Leer ze lezen is een gratis publicatie voor leraren in het basisonderwijs. Het bevat praktische inzichten uit internationaal onderzoek naar leesonderwijs. Dit boek is tot stand gekomen door financiële bijdragen van acht schoolbesturen: Stichting Fedra,...

Manifest voor leesoffensief – PO/VO

Zeven organisaties die zijn verenigd in de Leescoalitie hebben een manifest gepresenteerd voor een leesoffensief. Ze dringen er bij de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob op aan werk te maken van een ‘actief en inclusief leesbeleid’.  De...