Wat is nodig om leesvaardigheid te verbeteren? – PO/VO

Schoolleiders moeten een schoolbrede visie op het bevorderen van de kwaliteit van het leesonderwijs ontwikkelen. Die visie moeten ze delen met de leraren, die hun regierol moeten pakken en onderlinge moeten samenwerken. Dit staat in het adviesrapport Sturen op Begrip:...

Internationale expertmeeting over lezen: VOL! – PO

LET OP: HET MAXIMUMAANTAL DEELNEMERS VOOR DEZE BIJEENKOMST IS BEREIKT. U KUNT ZICH ER NIET MEER VOOR INSCHRIJVEN!In Nederland en Vlaanderen zijn er grote zorgen over leesachterstanden, omdat die kunnen leiden tot kansenongelijkheid.  Daarom houden VOS/ABB en de...

Gratis boek ‘Leer ze lezen’ voor leraren basisonderwijs – PO

Het nieuwe boek Leer ze lezen is een gratis publicatie voor leraren in het basisonderwijs. Het bevat praktische inzichten uit internationaal onderzoek naar leesonderwijs. Dit boek is tot stand gekomen door financiële bijdragen van acht schoolbesturen: Stichting Fedra,...

‘Veel grotere leesdip na zomervakantie door coronacrisis’

De zomerse leesdip bij veel kinderen in de basisschoolleeftijd is dit jaar als gevolg van de coronacrisis veel groter dan normaal. Dat meldt leermiddelenontwikkelaar Blink, die zich hiervoor zegt te baseren op signalen van leerkrachten. Directeur Jorien Castelein van...