Om het plezier in lezen bij kinderen te vergroten en daarmee hun leesvaardigheid te verbeteren, gaan bibliotheken intensiever samenwerken met scholen en de kinderopvang. Onderwijsminister Mariëlle Paul en staatssecretaris Gunay Uslu stellen hiervoor de komende drie jaar in totaal € 74 miljoen beschikbaar.

Het ministerie van OCW meldt dat 1.800 kinderdagverblijven en scholen in het primair onderwijs, vmbo en praktijkonderwijs voor het eerst kunnen gaan samenwerken met de bibliotheek. Daarnaast kunnen ruim 6.000 kinderopvanglocaties en scholen hun bestaande samenwerking met de lokale bibliotheek verder uitbouwen.

Zij krijgen (extra) ondersteuning van leesconsulenten. Die kunnen bijvoorbeeld leerlingen helpen bij het uitzoeken van een boek dat bij hen past, leesactiviteiten ondersteunen en met schoolteams kijken wat er nodig is om leerlingen sneller een boek te laten pakken. Ook kunnen ze ondersteuning geven als een school een leesplan wil opstellen en kunnen ze helpen bij het opbouwen of uitbreiden van een bibliotheekcollectie.

Scholen die dit het hardste nodig hebben omdat ze relatief veel leerlingen hebben met een risico op leerachterstanden, krijgen extra ondersteuning.

Lees meer…

Deel dit bericht: