Onderwijs moet maand plat, vindt Rotterdamse rector

Het onderwijs moet meer lef tonen, stelt rector Eric van ’t Zelfde van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam. Als het aan hem ligt, gaat het onderwijs minimaal een maand staken.

‘Iedere politicus met een camera voor de neus beweert dat onderwijs zijn of haar dagelijkse aandacht geniet. Toch ervaren docenten een gebrek aan aanzien en erkenning. Dit komt deels doordat de politiek de onderwijzers langdurig heeft verwaarloosd. Door docenten een te laag salaris te bieden en hen een te grote werkdruk op te leggen is uitgelokt, dat men men niet meer kiest voor het docentschap’, schrijft Van ’t Zelfde op de website www.kwaliteitvanonderwijs.nl.

Hij stelt echter ook dat het onderwijsveld zelf schuld draagt. ‘Wij accepteren de structuren waarin wij werken en wij laten ons deels kenmerken door een gebrek aan lef om onze stem te laten horen. Dit gebrek aan lef levert op dat wij toezien hoe het onderwijs verslechtert, maar zelf niet ingrijpen.’

De Rotterdamse rector laat aan VOS/ABB weten dat het onderwijs minimaal een maand moet gaan staken om te verduidelijken dat de overheid de huidige ‘rampkoers’ moet wijzigen. Hij zegt ook benieuwd te zijn naar wat er gebeurt als het onderwijs samen met de zorg en de politie een politieke partij sticht. Volgens hem zou die partij gemakkelijk in de Tweede Kamer kunnen komen.

Op de website www.kwaliteitvanonderwijs.nl komt binnenkort een essay van Van ’t Zelfde over het door hem gesignaleerde gebrek aan lef.

Lees meer…

De regionale zender Radio Rijnmond heeft aandacht besteed aan de oproep. Ga naar de website van RTV Rijnmond en beluister het interview met Van ’t Zelfde.

Inspirerende kick-off van project LEF!

In het openbare Vathorst College in Amersfoort is donderdag de aftrap gegeven voor het project LEF! Met dit project wil VOS/ABB laten zien hoe scholen voor voortgezet onderwijs van de gebaande paden af durven om het onderwijs op een hoger plan te tillen. Doet uw school dat ook? Laat dat aan collega’s in het land zien! U kunt zich aanmelden bij projectleider Janine Eshuis.

De bijeenkomst in het Vathorst College werd bijgewoond door schoolbestuurders en onderwijsmanagers uit het hele land. Er werden vier scholen belicht: het Krimpenerwaard College, het University College Roosevelt in Middelburg, het Vathorst College zelf en de openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam.

Omgeving naar binnen
Rector-bestuurder Ad Keller van het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel beet het spits af. Hij vertelde hoe hij na mei vorig jaar, toen hij bij deze school begon, een veranderingsproces in gang heeft gezet. De ouders en de Inspectie van het Onderwijs waren tevreden over de school, maar dat was volgens hem niet voldoende voor een onderscheidende positie van de school in de toekomst.

Het Krimpenerwaard College laat nu nadrukkelijk de omgeving binnen in de school. Bovendien gaat de school naar die omgeving toe. Dit vertaalt zich in steeds meer contacten met bijvoorbeeld zzp’ers, ouders en oud-leerlingen die na de reguliere lestijd extra onderwijs bieden. Voorbeelden daarvan zijn lessen Chinees en filosofie. Daarbij zijn niet alleen de eigen leerlingen welkom, maar ook leerlingen van andere scholen. Alle leeftijden zitten door elkaar.

Meer informatie staat in de toekomstvisie Samen groeien in Krimpen.

Breed oriënteren
Maan Leo, hoofd communicatie van het University College Roosevelt, legde uit hoe deze academische bachelor-instelling in Middelburg een beperkte groep studenten in een volledig Engelstalige omgeving opleidt tot wereldburgers. De vaste indeling van vakgebieden is losgelaten – de studenten kunnen zich breed oriënteren.

Leo, die zelf aan het University College Roosevelt heeft gestudeerd, benadrukte dat het University College bedoeld is voor excellente studenten. Het is volgens haar hard werken (56 uur per week), met als resultaat dat vrijwel alle studenten binnen drie jaar hun bachelor hebben. Ze wonen allemaal op campus in Middelburg.

In 2010 zond de VPRO een aflevering van Tegenlicht uit over dit Oxford in Zeeland.

Openheid en vertrouwen
Rector Elly Loman van het openbare Vathorst College in Amersfoort liet letterlijk zien hoe zij en haar team in een prachtig nieuw gebouw een onderwijsconcept realiseren dat is gebaseerd op openheid en vertrouwen. Tijdens een rondleiding door de nieuwe school in de gelijknamige nieuwbouwwijk van Amersfoort konden de deelnemers aan de startconferentie een kijkje nemen in onder andere het grote wijktheater in de school.

De leerlingen van het Vathorst College werken zeer zelfstandig in open leeromgevingen. Loman vertelde dat de docenten een coachende taak hebben, die niet puur op kennisoverdracht is gericht. De nieuwe werkwijze vereist wederzijds vertrouwen van leerlingen en docenten. In de praktijk blijkt dit zeer goed te werken.

Lees meer in de brochure Onze manieren van het Vathorst College of bekijk het filmpje Leren in het Leerhuis.

Superschool
Rector Eric van ’t Zelfde van de openbare scholengemeenschap Hugo de Groot vertelde hoe hij het onderwijs in de sociaal buitengewoon zwakke wijk Charlois op Rotterdam-Zuid op een geheel andere leest schoeit. Hij brengt het onderwijs aan kinderen van twee tot en met achttien samen in één ‘superschool’. Daarmee wil hij de doorgaande leerlijn waarborgen.

De school biedt structureel meer uren les, omdat de leerlingen uit deze arme wijk dat nodig hebben. Zonder die extra uren presteren ze over het algemeen fors lager dan het landelijk gemiddelde, maar met de extra onderwijstijd werkt osg Hugo de Groot de achterstanden weg. Van ’t Zelfde wil onder andere dat gespecialiseerde leraren uit het voortgezet onderwijs les gaan geven in het primair onderwijs.

In het februarinummer van magazine School! staat een interview met Eric van ’t Zelfde. VPRO’s Tegenlicht besteedde in september 2012 aandacht aan zijn onconventionele werkwijze.

Ook lef?
VOS/ABB wil met het project LEF! laten zien welke bijzondere initiatieven er zijn om de kwaliteit van het voortgezet onderwijs van onderaf, dus door de scholen zelf, op een hoger plan te tillen.

Doet uw school dat ook, en hoe dan? Vertel het aan uw collega’s! Het project LEF! is nadrukkelijk gericht op delen. Wij willen meer bijeenkomsten organiseren waarop u met uw collega’s inspiratie kunt opdoen.

U kunt contact opnemen met projectleider Janine Eshuis: 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl

Magazine School! over durf in het onderwijs

‘Alles wat niet kan, gaan wij doen’. Dat zegt rector Eric van ’t Zelfde van de openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam in het februarinummer van magazine School!. Hij durft met zijn school van de gebaande paden om het onderwijs op een hoge plan te tillen.

Osg Hugo de Groot staat landelijk bekend als een school die durft. De openbare scholengemeenschap staat midden in Oud-Charlois, een van de zwakste wijken van Rotterdam en daarmee van Nederland. Er wordt lesgegeven aan leerlingen van 2 tot 18 jaar. Daarvoor zijn heel wat heilige huisjes omver getrapt.

In het februarinummer van magazine School! komen ook andere innovaties aan bod. Zo vertelt directeur Yvonne Sneekes van de openbare Violenschool over de proef met tweetalig basisonderwijs. Veel ouders hebben al belangstelling getoond. In het voortgezet onderwijs bestaat tweetalig onderwijs al langer. Nieuw is dat vo-scholen Chinees als examenvak aanbieden. School! ging naar het openbare Wolfert Tweetalig in Rotterdam, waar Chinees dezelfde status heeft als andere vreemde talen.

Een andere innovatie is het onderwijs op de Steve JobsScholen, waarin de iPad centraal staat. De Inspectie van het Onderwijs is positief over het resultaat dat de openbare basisschool Tweespan in Heenvliet laat zien. ‘De inspectie zei letterlijk dat we trots mogen zijn op wat we in korte tijd hebben bereikt’, aldus directeur Ger Heijden.

Het onderwerp ‘demografische krimp’ komt aan de orde in een artikel over de mogelijkheid voor gemeenten om hun grondgebied te splitsen in een dicht- en een dunbevolkt deel. Dat kan een mogelijkheid zijn om kleine basisscholen open te houden. Het splitsen van het grondgebied is een actueel thema in verband met de gemeentelijke herindelingen in het hele land.

Onder de kop ‘Mag het een onsje minder zijn?’ besteedt magazine School! aandacht aan de dure schoolreizen in het voortgezet onderwijs. Steeds meer ouders geven aan dat ze die niet meer kunnen betalen. Onder andere op het openbare Stedelijk Gymnasium in Schiedam wordt hierover gediscussieerd.

Andere onderwerpen:

 • Leerlingen in de ondersteuningsplanraad
 • School!Week 2014 komt er weer aan
 • Schoonhovens College breidt uit
 • Loten voor populair Amstelveen College
 • Kleinere klassen niet per se beter
 • Effectieve MR in tijden van krimp
 • Excellente scholen trots op erkenning
 • Waargebeurde verhalen brengen oorlog dichtbij
 • Anticiperen op het entreerecht

Magazine School! is het blad van, voor en over het openbaar onderwijs in Nederland. Het blad verschijnt zeven keer per jaar. Het is een gezamenlijk uitgave van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Het blad wordt gratis verspreid onder de leden van VOS/ABB en VOO. Niet-leden betalen voor een abonnement 24,50 euro per jaar. U kunt zich voor en abonnement aanmelden via welkom@vosabb.nl.

Hebt u een idee voor de redactie? Mail naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met Ray Aronds van bureau Recent: ray@recent.nl.

In de online versie van het blad is op verzoek van een ouder die niet wilde dat zijn kinderen herkenbaar zouden zijn, de foto bij het artikel over kleinere klassen wazig gemaakt.

Aleid Truijens naar startbijeenkomst LEF!

Aleid Truijens van de Volkskrant is als kritisch onderwijsjournalist aanwezig op de startbijeenkomst van het project LEF! van VOS/ABB. Deelname is voor leden van VOS/ABB gratis. Niet-leden betalen 100 euro per persoon (btw-vrij).

De startbijeenkomst van het project LEF! is op donderdagmiddag en -avond 13 februari in Amersfoort. Op deze bijeenkomst laten diverse scholen voor voortgezet onderwijs en het University College Roosevelt zien dat zij het lef hebben hun eigen koers te varen. Ze gaan tegen de gangbare regels in, omdat ze op die manier beter onderwijs kunnen geven.

Namens deze scholen treden die middag inspirerende sprekers voor het voetlicht:

 • Eric van ‘t Zelfde van de openbare ‘superschool’ Hugo de Groot in Rotterdam, die onderwijs aan kinderen van 2 tot 18 jaar integreert – hij haalde ook de publiciteit met het nieuwe beloningssysteem van zijn school;
 • Elly Loman van het openbare Vathorst College in Amersfoort, waar leerlingen in blokken van 90 minuten met hun eigen laptop zelfstandig leren in open leerhuizen;
 • Ad Keller van het openbare Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, die vertelt over de open leeromgeving van zijn school.
 • Maan Leo van University College Roosevelt in Middelburg, dat geen vaste studierichtingen aanbiedt, maar als doel heeft dat studenten zich breed vormen waardoor ze op de toekomstige (internationale) arbeidsmarkt breed inzetbaar zijn.

In haar positieve reactie op de uitnodiging van VOS/ABB, liet onderwijsjournaliste en -columniste Aleid Truijens weten dat scholen wat haar betreft meer lef mogen hebben. Ze zal tijdens de bijeenkomst op 13 februari reflecteren op de visie van bovenstaande onderwijspioniers.

De startbijeenkomst van LEF! is op donderdag 13 februari van 16 tot 20 uur in het Vathorst College in Amersfoort. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. Niet-leden zijn ook van harte welkom. Zij betalen voor deze middag 100 euro per persoon (btw-vrij).

Inschrijven kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Startbijeenkomst LEF!’, uw naam, telefoonnummer en de organisatie waarvoor u werkt. Vermeld in uw mail ook of u alleen of met één of meer collega’s komt.

In het kader van het project LEF! komt in het februarinummer van magazine School! een interview met Eric van ‘t Zelfde van de openbare ‘superschool’ Hugo de Groot in Rotterdam.

Project LEF! van start op 13 februari

Het nieuwe project LEF! van VOS/ABB gaat over innovatie in het voortgezet onderwijs. Heeft u ook het lef om het anders te (willen) doen? Kom dan op donderdagmiddag 13 februari naar de startbijeenkomst in Amersfoort.

Die middag treden inspirerende sprekers voor het voetlicht: onderwijspioniers die onconventioneel denken en kans zien hun innovatieve ideeën werkelijkheid te laten worden. Dat zijn onder anderen:

 • Eric van ’t Zelfde (foto) van de openbare ‘superschool’ Hugo de Groot in Rotterdam, die onderwijs aan kinderen van 2 tot 18 jaar integreert;
 • Elly Loman van het openbare Vathorst College in Amersfoort, waar leerlingen in blokken van 90 minuten met hun eigen laptop zelfstandig leren in open leerhuizen;
 • Ad Keller van het openbare Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel, die vertelt over de open leeromgeving van zijn school.
 • Maan Leo van University College Roosevelt in Middelburg, dat geen vaste studierichtingen aanbiedt, maar als doel heeft dat studenten zich breed vormen waardoor ze op de toekomstige (internationale) arbeidsmarkt breed inzetbaar zijn.

De startbijeenkomst is op 13 februari van 16 tot 20 uur in het Vathorst College in Amersfoort. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB. U kunt al inschrijven voor de startbijeenkomst door een mail te sturen aan welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Startbijeenkomst LEF!’, en uw naam, organisatie en aantal personen dat deelneemt.

In het kader van het project LEF! komt in het februarinummer van magazine School! een interview met Eric van ’t Zelfde van de openbare ‘superschool’ Hugo de Groot in Rotterdam.