Subsidie aanvragen voor lente- of zomerschool

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen weer subsidie krijgen voor de organisatie van lentescholen en zomerscholen.

Op een lenteschool of zomerschool volgen leerlingen gedurende de mei- of zomervakantie een intensief programma om achterstanden op één of twee vakken weg te werken. Scholen kunnen ervoor kiezen om externe docenten en studiecoaches in te huren voor de lente- en zomerschool. Het is ook mogelijk de organisatie van de lente- of zomerschool (gedeeltelijk) uit te besteden aan een externe partij.

Subsidie aanvragen kan tot en met 8 maart 2019.

Subsidie aanvragen voor zomerschool

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen tot 10 maart weer subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- en/of zomerschool.

Dit kan via het aanvraagformulier op de website van DUO. Wilt u eerst een indicatie van de benodigde gegevens die u in moet vullen, dan is een voorbeeldaanvraagformulier beschikbaar.

De aanvraag moet uiterlijk op 10 maart binnen zijn. Op 3 april hoort u of uw school subsidie toegekend krijgt.

Op basis van de prognose van het aantal deelnemers kan er 500 euro per deelnemende leerling aan subsidie worden ontvangen.