Lerarenbeurs aanvragen: 1 april t/m 15 mei – PO/VO

Van 1 april tot en met 15 mei is het weer mogelijk een lerarenbeurs aan te vragen. Met de lerarenbeurs is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor leraren die een opleiding gaan volgen aan een hogeschool of universiteit. Werkgevers kunnen subsidie ontvangen om de...

Lerarenbeurs verlengd t/m 2027-2028 – PO/VO

Het blijft (zeer waarschijnlijk) tot en met het schooljaar 2027-2028 mogelijk om een Lerarenbeurs aan te vragen. Dat blijkt uit deze conceptregeling die onderwijsminister Dennis Wiersma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de conceptregeling staat dat voor het...

Teambeurs geeft leraren andere positie binnen school – PO

De meeste leraren met een Teambeurs hebben in het jaar na afronding van hun opleiding een andere positie binnen de school dan toen zij met die opleiding begonnen. Ze zijn bijvoorbeeld gedragsspecialist, trekker van een vernieuwing, vraagbaak voor collega’s of...

Lerarenbeurs voorziet duidelijk in behoefte – PO/VO

De meeste leraren die een Lerarenbeurs hebben ontvangen, zijn hier positief over. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW naar professionalisering van leraren. De opleidingen die met de Lerarenbeurs worden gevolgd, sluiten volgens de...