Lerarenbeurs aanvragen kan van 1 april t/m 15 mei – PO/VO

Voor het komende studiejaar 2021-2022 is de subsidieregeling Lerarenbeurs op een aantal punten gewijzigd. Dat heeft te maken met het feit dat in 2020 een deel van de aanvragen moest worden afgewezen vanwege het bereiken van het subsidieplafond. De aanvraagperiode...

Geen geld naar voren gehaald voor Lerarenbeurs – PO/VO

Er komt geen kasschuif om 2400 leraren van wie dit jaar een aanvraag voor een Lerarenbeurs is afgewezen volgend jaar voorrang te geven bij de toekenning van zo’n financiële toelage. Dat heeft onderwijsminister Arie Slob in de Tweede Kamer gezegd. Begin deze...