Op meeste scholen formatie rond – PO

Aan het begin van dit schooljaar had 64% van de schooldirecteuren de formatie op hun basisschool helemaal rond. Dat is vergelijkbaar met vorig schooljaar, meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) op basis van de formatiepeiling die de vakbond van...

Almere denkt aan vierdaagse schoolweek – PO

Schoolbesturen in Almere overwegen vanwege het lerarentekort een vierdaagse schoolweek in te voeren. Dat melden diverse media, waaronder Omroep Flevoland. Het gaat om de Almeerse Scholen Groep (ASG) voor openbaar onderwijs, Stichting Almere Speciaal, Prisma,...

Sectorrapportage primair onderwijs 2023 – PO

De PO-Raad heeft de Sectorrapportage primair onderwijs 2023 gepubliceerd. Hierin geeft de sectororganisatie op basis van cijfers en feiten aan hoe het op verschillende terreinen met het primair onderwijs is gesteld. De sectorrapportage gaat onder andere over...

Hogere reserves door NPO en lerarentekort – PO/VO

In 2022 bedroeg het totaalbedrag aan (mogelijk) bovenmatige reserves in het primair en voortgezet onderwijs € 1,62 miljard. Het positieve financiële resultaat kwam uit op € 588 miljoen. Dat meldt het ministerie van OCW. De reserves en het positieve resultaat zijn...