Steeds meer 65-plussers voor de klas – PO

Het aantal 65-plussers die lesgeven in het basisonderwijs, is van 2011 tot 2020 meer dan vertienvoudigd. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van DUO. In 2011 stonden er 198 mensen van 65 jaar of ouder voor de klas, in 2020 waren dat er 2.153. Ook het aantal...

Kwart van leerlingen en leraren vanwege corona thuis – PO/VO

Ondanks de verruiming van de quarantainemaatregelen in het onderwijs, zat in de schoolweek van 31 januari tot en met 4 februari ongeveer een kwart van de leerlingen en leraren vanwege corona thuis. Dat blijkt uit een peiling van vakbond AVS onder in totaal duizend...

OCW vindt geen argumenten voor dichten loonkloof – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft geen documenten kunnen vinden waarin het argument wordt gebruikt dat het dichten van de zogenoemde loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs het lerarentekort zou verkleinen. Dat meldt OCW in het besluit op een Wob-verzoek. Het...

CPB voorziet sterke toename werkgelegenheid onderwijs – PO/VO

De plannen in het coalitieakkoord leiden tot een sterke toename van de werkgelegenheid in het onderwijs en andere delen van de publieke sector. Het is echter maar de vraag of de plannen uitvoerbaar zijn, meldt het Centraal Planbureau (CPB). De nieuwe coalitie van VVD,...

Zoet en zuur in nieuw regeerakkoord – PO/VO

VOS/ABB proeft zoet en zuur in het nieuwe coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Vooral de investeringen in de aanpak van het lerarentekort zijn broodnodig en die juichen wij dan ook van harte toe. VOS/ABB denkt graag mee over de uitvoering daarvan....