Meer aanmeldingen voor pabo, mogelijk door coronacrisis – PO

Het aantal aanmeldingen voor de pabo is hoger dan afgelopen jaren. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de Vereniging Hogescholen. Mogelijk heeft de toegenomen interesse in de pabo te maken met de coronacrisis. Vergeleken met vorig jaar hebben zich volgens de NOS...

Steden gaan elk op eigen manier lerarentekort aanpakken – PO/VO

De vier grote steden en Almere (G5) gaan elk op hun eigen manier proberen het lerarentekort te verminderen. Het kabinet stelt daar voor een periode van vier jaar in totaal 116 miljoen euro voor beschikbaar. Dat melden de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en...

Stimulans via bekostiging voor grotere deeltijdbanen – PO/VO

In het onderwijs kan via de bekostiging worden bevorderd dat leraren meer uren gaan werken. Dat staat in een brief van de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob. Hun brief volgt op het rapport De(el)tijd zal het leren over het interdepartementale...

Voorjaarsnota: honderden miljoenen extra voor onderwijs – PO/VO

Het kabinet trekt structureel circa 450 miljoen euro extra uit voor onderwijs. Dit jaar komt voor de aanpak van het lerarentekort 29 miljoen euro extra beschikbaar en structureel 32 miljoen euro. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota. De OCW-begroting heeft te kampen met...