Provincies luiden noodklok over krimp

De voorgestelde vereenvoudiging van de bekostiging van het voortgezet onderwijs kan tot grote problemen leiden in gebieden met demografische krimp. Daarvoor waarschuwen de provincies Groningen, Drenthe, Fryslân, Gelderland, Zeeland en Limburg in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

De zes provincies melden dat schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in krimpgebieden zich grote zorgen maken over de effecten van de nieuwe bekostiging op hun scholen. ‘In sommige gevallen wordt er (…) zelfs voor gevreesd of vestigingen in stand kunnen worden gehouden’, zo staat in de brief aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer krijgt het nadrukkelijke advies een grondige ‘krimpcheck’ toe te passen op het wetsvoorstel met betrekking tot de vereenvoudiging van de basisbekostiging van het voortgezet onderwijs.

Lees de brief

Leraren in Maastricht vanwege krimp overgeplaatst

Ruim honderd docenten die werken bij Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) Maastricht moeten per 1 augustus ergens anders gaan lesgeven, meldt 1Limburg.

De regionale zender meldt dat de overplaatsing van de leraren van zes scholen voor voortgezet onderwijs in de Limburgse hoofdstad te maken heeft met demografische krimp. ‘Daarnaast kiezen veel Maastrichtse scholieren voor scholen buiten Maastricht’, zo citeert 1Limburg directielid Jeffreye Vossen van LVO Maastricht.

Hij benadrukt dat het aantal leraren ieder jaar moet meebewegen met de leerlingenaantallen. ‘De afgelopen jaren is dat onvoldoende gebeurd, daarom hebben we die inhaalslag nu in één keer moeten maken.’ 1Limburg meldt verder dat de docenten volgens Vossen teleurgesteld hebben gereageerd, maar ook met ‘berusting’.

Leraren uit Limburg lenigen nood in Utrecht

Overtollige Limburgse leerkrachten komen mogelijk in Utrecht voor de klas, meldt het Algemeen Dagblad.

De krant schrijft over een initiatief van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) en het Platform Onderwijspact Regio Utrecht. Voorzitter Nico de Jong van dat platform vertelt dat voor de zomer wordt gekeken of Limburgse leraren kunnen worden gematcht.

In Utrecht is er een fors lerarentekort, terwijl in krimpregio Limburg juist een overschot aan leraren is. Het aantal leerlingen blijft daar dalen.

Lees meer…

 

Scholenkoepel wil grondig onderzoek na zelfdoding

Scholenkoepel LVO Parkstad wil een grondig onderzoek naar de zelfdoding van een leerling van het openbare Grotiuscollege in Heerlen, meldt 1Limburg.

Het gaat om een 15-jarige jongen die in de kerstvakantie een einde aan zijn leven maakte, omdat hij werd gepest. 1Limburg meldt dat zijn familie de school verwijt te weinig te hebben gedaan tegen het pesten.

Directievoorzitter Frank Schings van LVO Parkstad zegt op de regionale nieuwssite dat hij niet in detail kan treden, maar volgens hem was ‘er zeker iets aan de hand’ met de 15-jarige jongen. ‘Hierbij zijn ook de huisarts, zorginstellingen en zelfs de politie betrokken geweest’.

Schings wil dat alles goed wordt onderzocht. ‘En de school is daar partij in. Daar waar wij fouten hebben gemaakt, zullen wij die erkennen’, aldus de directievoorzitter tegen 1Limburg.

Zelfdoding hartverscheurend

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW meldt op Facebook dat hij de zelfdoding hartverscheurend vindt. ‘Het laat eens te meer zien dat de consequenties van pesten enorm kunnen zijn. Dat we altijd waakzaam moeten blijven dat het de kop niet opsteekt. En dat we moeten blijven benadrukken dat pesten onacceptabel is.’

Minister Jet Bussemaker van OCW reageerde woensdagavond in het tv-programma Jinek op het drama in Limburg. Zij riep iedereen op om niet weg te kijken als leerlingen worden gepest.

Er is een online condoleanceregister geopend.

Vacatures vooral in Randstad

In de Randstad zijn de meeste vacatures in het onderwijs, in Friesland en Zeeland de minste. Dat meldt vacaturezoekmachine Adzuna.

Landelijk zijn er meer dan 4000 vacatures in het onderwijs. Meer dan 50 procent betreft de Randstad, waarbij Zuid-Holland de koploper is. Binnen die provincie zijn de meeste onderwijsvacatures in Den Haag.

Er worden ook veel docenten gezocht in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Almere.

Vacatures buiten Randstad

Zeeland en Friesland hebben slechts 2,3 procent van het aanbod. Er zijn ook weinig vacatures in Drenthe en Limburg.

De meest gevraagde vacatures in het voortgezet onderwijs zijn voor docenten wiskunde, Nederlands en Engels.

Lees meer…

 

Limburgers zetten griep in WWZ-perspectief

Door de aanhoudende griepgolf komen basisscholen in Limburg in de problemen. Ze vinden geen vervangers meer, meldt de regionale zender L1.

Het bericht van L1 staat in het teken van de Wet werk en zekerheid (WWZ), Schoolbesturen vrezen dat het na 1 juli, wanneer de WWZ voor het bijzonder onderwijs van kracht wordt, nóg moeilijker wordt om vervanging te regelen. Invallers hebben dan na drie keer vervangen, ook al is dat maar voor één dag(deel), recht op een vast contract.

Bestuursvoorzitter Theo van Mulken van de van oorsprong rooms-katholieke onderwijsstichting MosaLira spreekt in dit kader van ‘een enorm risico in ons krimpgebied’.

Lees meer…

Nieuwe man aan het roer bij Limburgs Voortgezet Onderwijs

André Postema wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Hij volgt Henk van Hoof op.

De raad van toezicht van LVO heeft Postema benoemd. Hij begint daar op 1 november en volgt per 1 december Henk Van Hoof op. Die begon in 2007 als bestuursvoorzitter van LVO, nadat hij uit de landelijke politiek was gestapt. Daarvoor was de VVD’er Van Hoof in het tweede kabinet-Balkenende staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Postema werkte eerder bij de Nationale Investeringsbank en bij Ernst & Young. Hij was ook vice-president van Capgemini en vice-voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht. Sinds 2011 zit hij voor de PvdA in de Eerste Kamer.

Stichting LVO is met zeventien scholen voor voortgezet onderwijs met in totaal ruim 28.000 leerlingen een van de grootste onderwijsbesturen van Nederland. Met 3000 medewerkers is LVO een van de grootste werkgevers in Limburg.

In 2007 publiceerde VOS/ABB een interview met Henk van Hoof. Het gesprek ging toen over de gevolgen van demografische krimp en de synergievoordelen van schaalvergroting.

Download het interview

Openbaar onderwijs Maasbree op plan van scholen

De Limburgse gemeente Peel en Maas heeft de door veel ouders gewenste openbare basisschool in het dorp Maasbree op het plan van scholen gezet. Dat bleek dinsdagavond tijdens de raadsvergadering. Hiermee is een volgende stap gezet op weg naar openbaar onderwijs in Maasbree, waar tot nu toe slechts katholiek basisonderwijs wordt aangeboden.

Uit een directe meting die in april is gehouden door middel van een enquête onder ouders in Maasbree met kinderen van 0 tot en met 11 jaar, kwam naar voren dat bijna de helft (48 procent) voorkeur heeft voor openbaar basisonderwijs. De voedingsbodem voor openbaar onderwijs bedraagt daarmee tussen de 317 en 370 kinderen die ouder zijn dan 4 jaar.

De gemeente Peel en Maas concludeerde op basis van het resultaat van de enquête dat er in Maasbree een ‘reële voedingsbodem’ is voor openbaar onderwijs. Nu de gemeenteraad de gewenste openbare basisschool op het plan van scholen heeft gezet, moet het ministerie van OCW  er nog zijn fiat aan geven. Daarvoor zal worden gekeken naar de verwachte krimp van het aantal leerlingen in Maasbree.

Het initiatief voor openbaar basisonderwijs in Maasbree komt van een groep ouders. Zij willen dat er in het dorp een keuze mogelijk is tussen het al bestaande katholiek basisonderwijs en openbaar onderwijs. VOS/ABB ondersteunt deze oudergroep.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Voldoende animo in Maasbree voor openbare basisschool

In het Noord-Limburgse dorp Maasbree is een ‘reële voedingsbodem’ voor openbaar basisonderwijs. Dat meldt de gemeente Peel en Maas op grond van het resultaat van een directe behoeftemeting. VOS/ABB ondersteunt een oudergroep in Maasbree die zich al jaren sterk maakt voor openbaar onderwijs in dit dorp.

De directe meting is in april gehouden door middel van een enquête onder ouders in Maasbree met kinderen van 0 tot en met 11 jaar. Bijna de helft (48 procent) geeft aan voorkeur te hebben voor openbaar onderwijs. De voedingsbodem voor openbaar onderwijs bedraagt daarmee tussen de 317 en 370 kinderen die ouder zijn dan 4 jaar.

Van de ouders die voorkeur hebben voor openbaar onderwijs, geeft 59 procent aan dat hun kind (vrijwel) zeker naar een openbare school in het dorp zal gaan. Dit betekent dat, rekening houdend met een foutenmarge, ongeveer 175 tot 223 kinderen (vrijwel) zeker naar een openbare basisschool zullen gaan.

Dit aantal ligt daarmee rond de stichtingsnorm van 200 leerlingen die voor de gemeente Peel en Maas geldt. Worden de mensen meegeteld die voorkeur opgegeven hebben voor openbaar onderwijs maar nog niet zeker weten of hun kind daarnaar toe gaat, dan ligt het potentieel aantal kinderen natuurlijk hoger.

Daarnaast gaf 43 procent van de responderende ouders aan dat zij een voorkeur hebben voor katholiek onderwijs. Daarmee is de verwachting dat er in Maasbree voor zowel openbaar als katholiek onderwijs voldoende draagvlak is. Een katholieke basisschool is er al.

Het resultaat van de enquête wijst er volgens de gemeente op dat er een ‘reële voedingsbodem’ is voor openbaar onderwijs. De gemeenteraad zal nu het plan van scholen moeten vaststellen, waarna het ministerie van OCW  zijn fiat moet geven. Daarvoor zal ook worden gekeken naar de verwachte krimp van het aantal leerlingen in Maasbree.

Het initiatief voor openbaar basisonderwijs in Maasbree komt van een groep ouders. Zij willen dat er in het dorp een keuze mogelijk is tussen het al bestaande katholiek basisonderwijs en openbaar onderwijs. VOS/ABB ondersteunt deze oudergroep.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Limburg wil bijenhotels bij alle basisscholen

De provincie Limburg wil dat er bij alle basisscholen zogenoemde bijenhotels komen. Daarmee wil de provincie samen met het Instituut voor Natuureducatie (IVN) leerlingen bewust maken van het belang van bijen voor de natuur.

Bijenhotels zijn verblijfplaatsen voor wilde bijen, die ongevaarlijk zijn en niet steken. De bijenhotels kunnen op het schoolplein worden geplaatst of in een schooltuin.

Het eerste bijenhotel is woensdag door leerlingen van Maastrichtse basisschoolleerlingen in de tuin van het Gouvernement (provinciehuis) geplaatst. Initiatiefnemer van de bijenhotels is het Limburgse PvdA-Statenlid en voormalig Tweede Kamerlid Lia Roefs.

Posteractie voor openbare basisschool in Maasbree

Met een posteractie onderstrepen inwoners van Maasbree dat er in dit Noord-Limburgse dorp een openbare basisschool moet komen.

Een initiatiefgroep van ouders probeert al jaren om in Maasbree een openbare basisschool te krijgen. Daarmee willen ze keuzevrijheid realiseren. Het dorp heeft tot nu toe alleen een katholieke basisschool.

Na jarenlang politiek getouwtrek werd in januari bekend het huidige college van B&W van de gemeente Peel en Maas een motie uitvoert die een openbare basisschool in Maasbree mogelijk moet maken. De motie werd in december door de gemeenteraad aangenomen.

In april wordt een directe behoeftemeting gehouden om te kijken of er onder ouders in Maasbree voldoende belangstelling voor openbaar onderwijs is. In mei moeten de resultaten van deze meting bekend zijn. Op 10 maart was er in Maasbree een informatiebijeenkomst over deze meting. VOS/ABB gaf op deze bijeenkomst uitleg.

Als uit de meting blijkt dat er in Maasbree voldoende belangstelling is voor openbaar basisonderwijs, wordt na de zomervakantie een aanvraag ingediend voor het Plan van Scholen. De nieuw op te richten openbare school wordt dan onder het bestuur van de stichting Akkoord! po gebracht.

Een wetsverandering geeft de ouders tegenwoordig een sterkere positie. Als er vijftig ouderverklaringen zijn, móet het college van B&W in actie komen. De oudergroep maakt daar nu met steun van VOS/ABB gebruik van.

De posteractie in het dorp is bedoeld om het initiatief voor openbaar basisonderwijs kracht bij te zetten. De posters met de leus ‘Kies voor keuze’ zijn beschikbaar gesteld door VOS/ABB.

In magazine School! stond in februari 2012 een interview met Margreet Schouren, een van de initiatiefnemers uit Maasbree, en directeur-bestuurder Peter Adriaans van de Stichting Akkoord! po.

Dekker geeft uitleg over fusie in Zuid-Limburg

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft aan de Tweede Kamer uitleg gegeven over een bestuurlijke fusie in Zuid-Limburg. Hoewel die fusie niet voldoet aan de eisen die daarover in de wet staan, heeft Dekker er zijn goedkeuring aan gegeven.

Het gaat om de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland en de Stichting jong Leren voor onder andere openbaar primair onderwijs. De Commissie Fusietoets (CFTO) oordeelde negatief over deze fusie, omdat die niet voldeed aan artikel 64c van de Wet op het primair onderwijs (WPO). Dit artikel bepaalt dat een bestuurlijke fusie mag als een school met opheffing wordt bedreigd. Daarvan is in dit geval geen sprake.

De staatssecretaris laat weten dat inderdaad niet is voldaan aan artikel 64c WPO, maar dat hij desalniettemin tot een ander besluit is gekomen dan de CFTO. Duurzame kwaliteitsborging is voor hem belangrijker dan het tegengaan van schaalvergroting, het behoud van keuzevrijheid en het in stand houden van het duale onderwijsaanbod.

‘In betreffende regio zijn de gevolgen van demografische krimp in het basisonderwijs zeer sterk voelbaar. Dat brengt risico’s met zich mee voor de kwaliteit van het onderwijsaanbod in zijn geheel in deze regio. De fusie had als belangrijkste motief om de kwaliteit duurzaam te kunnen borgen tegen deze achtergrond’, aldus Dekker.

De voorgenomen fusie had als bijzonder kenmerk dat die onderdeel was van een regionaal plan met als doel een optimale spreiding van het onderwijsaanbod over de regio met behoud van kwaliteit. ‘Juist een dergelijke regionale samenwerking, waarbij er een visie is op welke scholen in stand moeten blijven in plaats van dat er wordt afgewacht welke scholen moeten sluiten, zorgt voor het behoud van een verantwoord onderwijsaanbod en daarmee keuzevrijheid’, zo stelt de staatssecretaris.

In het Regeerakkoord staat dat in gebieden met demografische krimp alle vormen van samenwerking mogelijk moeten zijn. Denominatie noch fusietoets mag daarbij in de weg staan. De reden waarom de regering dit mogelijk wil maken, sluit volgens Dekker aan op een optimale spreiding van het onderwijsaanbod over de regio met behoud van de kwaliteit.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Zuid-Limburg ziet ouderinitiatief krimp niet zitten

De gezamenlijke schoolbesturen voor primair onderwijs in Zuid-Limburg zien geen heil in het initiatief om ouders in dorpen het bestuur van hun basisschool te laten overnemen. Het Zeeuwse PvdA-lid Jan Schuurman Hess denkt dat op die manier kleine basisscholen overeind kunnen blijven.

Schuurman Hess stelt voor om kleine basisscholen op het platteland onder te brengen in coöperaties van ouders. Die coöperaties zouden kunnen bestaan uit schooltjes verspreid over het land. In een gezamenlijke brief aan de vaste Kamercommissie voor OCW schrijven de Zuid-Limburgse schoolbesturen dat zij dit een sympathiek plan vinden ‘mede door de grotere participatie van ouders’, maar ook dat ze betwijfelen of het een duurzaam concept is.

De twijfel van de Zuid-Limburgers heeft te maken met de afnemende inkomsten voor de schoolbesturen als gevolg van dalende leerlingenaantallen door demografische krimp, de toenemende onderwijskwaliteit die van de scholen wordt verwacht en de invoering van de Wet passend onderwijs per 1 augustus 2014. De verevening die aan dat laatste is gekoppeld, pakt voor de schoolbesturen in Zuid-Limburg negatief uit.

De schoolbesturen schrijven aan de Tweede Kamer dat zij ‘vanuit het gemeenschappelijke belang voor een duurzame en kwalitatief hoogstaande onderwijsinfrastructuur’ met elkaar samenwerken om op een positieve manier om te gaan met de gevolgen van demografische krimp. Ze gaan met de drie grote gemeenten in hun regio, de provincie Limburg en het ministerie van Binnenlandse Zaken de Transitieatlas Zuid-Limburg opstellen, met als doel ‘toekomstbestendige basisscholen’.

De Zuid-Limburgse schoolbesturen vrezen dat het plan van Schuurman Hess ‘afbreuk doet aan de inspanningen die ouders, schoolteams, besturen en gemeenten doen om te komen tot een verantwoord aanbod van basisonderwijs nu en morgen’. Uitvoering van het Zeeuwse plan zou ertoe leiden dat voor Zuid-Limburg de klok werd teruggedraaid. De besturen vragen de vaste Kamercommissie ‘eenduidige politieke signalen’ om ervoor te zorgen dat het plan van Schuurman Hess in elk geval voor Zuid-Limburg geen realiteit wordt.

Pragmatische stap naar verlaten duale bestel

Een aanstaande bestuursfusie in Zuid-Limburg laat zien dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW onderwijskwaliteit belangrijker vindt dan behoud van het duale bestel. Dat is een goede ontwikkeling, zeker voor regio’s waar het onderwijs de gevolgen van demografische krimp voelt.

De staatssecretaris gaf afgelopen mei in basisschool Samenspel in het Zeeuwse dorp Wolphaartsdijk, waar openbaar en protestants-christelijk onderwijs met elkaar samenwerken, zijn visie op de aanpak van de gevolgen van krimp. Hij benadrukte toen dat in de specifieke aanpak per regio samenwerking tussen verschillende schoolbesturen centraal moet staan.

Dat samenwerking niet vrijblijvend is, bleek uit zijn plan om de kleinescholentoeslag af te bouwen, omdat die wordt gezien als obstakel dat samenwerking in de weg zit. In plaats daarvan moet er een financiële prikkel komen om scholen tot elkaar te brengen.

Gelijkwaardige positie
Dekker beantwoordde in zijn beleidsvisie in positieve zin een aantal verzoeken van VOS/ABB om de bestuurlijke positie van het openbaar onderwijs gelijk te stellen aan die van het bijzonder onderwijs. Die gelijkwaardigheid is nodig voor een adequate aanpak van de krimpproblematiek.

De versoepeling van de fusietoets was een ander positief element uit de krimpvisie van Dekker. Van onze leden vernemen wij geregeld dat de fusietoets samenwerking in de regio tegenwerkt. Het voorstel van de staatssecretaris om in het primair onderwijs de grens voor de fusietoets te verhogen van 10 naar 30 scholen en in het voortgezet onderwijs de grens op 20 scholen te leggen, is een goede ontwikkeling.

Nú in actie komen!
Voordat de plannen van Dekker kunnen worden uitgevoerd, moet eerst de wet worden gewijzigd. De datum 1 augustus 2016 is uitgangspunt voor inwerkingtreding van wijzigingsvoorstellen. Het democratische proces in een rechtsstaat als de onze heeft tijd nodig. De krimpproblematiek vraag echter nú om actie en niet pas over een paar jaar, want dan is het voor veel kleine scholen al te laat.

De staatssecretaris ziet dat ook. Daarom is hij amper een maand na de openbaarmaking van zijn krimpvisie al wetsoverstijgend in actie gekomen. In Zuid-Limburg is een bestuurlijke fusie aanstaande tussen een samenwerkingsbestuur met openbare en bijzonder-neutrale scholen enerzijds en een katholiek schoolbestuur anderzijds. Het betreft opnieuw de vorming van een samenwerkingsbestuur.

Wettelijke eisen
Hiervoor dient eerst te worden voldaan aan de eisen van de vorming van een samenwerkingsbestuur, waarna de fusietoets volgt. Voorwaarde voor goedkeuring is dat met de fusie de opheffing van één of meer scholen wordt voorkomen. Alleen in dat geval biedt de wet ruimte om bijzonder en openbaar onderwijs onder één bestuurlijk dak te brengen.

In de Zuid-Limburgse casus is niet voldaan aan die belangrijke eis: de fusie zelf redt geen scholen die met opheffing worden bedreigd. De Commissie Fusietoets oordeelde dan ook negatief. De staatssecretaris gaf toch zijn goedkeuring voor de fusie, omdat hij het noodzakelijk vindt om nú actie te ondernemen. Hij stelt in zijn besluit:

Duurzame kwaliteitsborging is het belangrijkste motief voor de fusie en dat belang weegt voor mij zwaarder dan het algemene belang van het tegengaan van schaalvergroting, het behoud van keuzevrijheid en het in stand houden van het duale onderwijsaanbod met de scheiding tussen openbaar en bijzonder onderwijs.

VOS/ABB is blij met dit besluit, en wel om twee redenen. Ten eerste laat de staatsecretaris zien dat hij de urgentie van de krimpaanpak erkent en daarnaar wil handelen. Zijn beleidsvisie heeft hij als uitgangspunt genomen en naast de specifieke omstandigheden van het geval gelegd. Via een belangenafweging, zonder de wet (geheel) los te laten, heeft hij de situatie bekeken en daarover een zorgvuldig oordeel geveld. Hij heeft een handvat gevonden voor de aanpak van krimp en geeft dat mee aan het onderwijsveld.

Ten tweede is het positief dat Dekker het uitgangspunt van kwaliteitsborging boven het duale bestel plaatst. Dit punt sluit aan bij de visie van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs, dat we naar het concept ‘school’ moeten streven. Dit concept stijgt boven de denominaties uit.

Verlaten duale bestel
De krimpvisie van Dekker, de visie van het kabinet op artikel 23 van de Grondwet (onder andere richtingvrij plannen) en de beslissing tot goedkeuring van de Zuid-Limburgse besturenfusie geven een eenduidig beeld: dit kabinet is de weg opgegaan naar het verlaten van het duale bestel.

Het is schoolbesturen aan te raden het besluit van Dekker erop na te slaan om te bezien of zij dit kunnen gebruiken voor aanstaande fusies die eerst kansloos leken vanwege de wettelijke bepalingen. De visie van de staatssecretaris en het daarop gebaseerde besluit over de fusie in Zuid-Limburg bieden de mogelijkheid om krimp denominatie-overstijgend en daarmee slagvaardig aan te pakken.

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB

Openbaar onderwijs in Maasbree: waar een wil is…

Er komt een nieuwe peiling naar de behoefte aan een openbare basisschool in Maasbree. Dat meldt Dagblad De Limburger.

Als uit het onderzoek blijkt dat de behoefte aan openbaar primair onderwijs er nog steeds is, wil de gemeente Peel en Maas bekijken hoe een openbare basisschool in het dorp gerealiseerd kan worden. Dat laat verantwoordelijk wethouder Paul Sanders (VVD) aan de Limburgse krant weten.

Een groep ouders uit Maasbree strijdt al acht jaar voor openbaar onderwijs in het dorp. Een zelfstandige school is niet haalbaar, omdat de stichtingsnorm niet wordt gehaald. Echter, een dislocatie van openbare basisschool De Omnibus in het naburige Baarlo zou in principe wel kunnen, zo heeft adviseur Ronald Bloemers van de Helpdesk aan de verslaggeefster van de krant uitgelegd.

Volgens de gemeente Peel en Maas staat de gemeentelijke verordening voor onderwijshuisvesting een dislocatie niet toe. Dat kan volgens de gemeente pas als de openbare school in Baarlo uit haar jasje zou groeien. Maar de ouders weten zich gesteund door VOS/ABB: ‘Een dislocatie is wél mogelijk, als de gemeente bereid is de eigen verordening te wijzigen’, aldus Bloemers.

Wethouder Sanders wil het openbaar onderwijs eind dit jaar aan de orde stellen als het integrale onderwijshuisvestingsplan in de gemeenteraad aan de orde komt.

VOS/ABB ondersteunt de oudergroep in Maasbree die openbaar basisonderwijs wil. In magazine School! stond in februari 2012 een interview met Margreet Schouren, een van de initiatiefnemers uit Maasbree, en directeur-bestuurder Peter Adriaans van de Stichting Akkoord! primair openbaar, waartoe de openbare basisscholen in de gemeenten Peel en Maas, Venlo, Horst aan de Maas en Beesel behoren.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Foto van de Dorpsstraat in Maasbree: MartijnL, Wikimedia Commons