Veel vrouwen en hoog ziekteverzuim in onderwijs

Het aandeel vrouwen in het onderwijs is tussen 2005 en 2015 toegenomen. Vooral in het basisonderwijs nam het aandeel vrouwen toe van 73 naar 83 procent, zo staat in het rapport De arbeidsmarkt in cijfers 2015 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarin staat onder andere ook dat het ziekteverzuim in het onderwijs hoog is en dat de loonkosten in tien jaar tijd fors zijn gestegen.

Het onderwijs is op de zorg na de meest vervrouwelijkte sector van de Nederlandse arbeidsmarkt. In 2015 was ruim 60 procent van de werknemers in het onderwijs vrouw. In de zorg was dat nog een stuk meer: ruim 80 procent.

Bij de beroepen die vooral door vrouwen worden beoefend, staat leerkracht basisonderwijs bovenaan. Ook onderwijsassistent scoort hoog. In de top-10 van beroepen die vooral door mannen worden uitgevoerd, komt het onderwijs niet voor.

Nog meer vrouwen in andere landen

Internationaal gezien is de feminisering van het onderwijs in Nederland niet extreem. In landen als Italië, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije en Slovenië liggen de percentages vrouwen die in het basisonderwijs werken nog hoger. Hongarije spant wat dit betreft met 97 procent de kroon, zo staat in het rapport Education at a glance 2016 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Wat verder opvalt in het OESO-rapport is dat het aandeel vrouwelijke managers in het onderwijs in Nederland relatief klein is. In Nederland is dat ongeveer 30 procent, terwijl het OESO-gemiddelde circa 45 procent is. Rusland, Bulgarije en Letland springen er wat dit betreft uit met tussen de 70 en 80 procent vrouwelijke schoolleiders.

Veel ziekteverzuim

Uit het CBS-rapport komt verder naar voren dat het onderwijs het slecht doet als naar het gemiddelde ziekteverzuim wordt gekeken. Met 4,9 procent staat het onderwijs op de derde plaats van sectoren met het het meeste ziekteverzuim, achter het openbaar bestuur en de zorg.

Verder blijkt dat het onderwijs in de periode 2005-2015 de sector was met de sterkst gestegen loonkosten per gewerkt uur.

Loonkosten in onderwijs sterk gestegen

De loonkosten per gewerkt uur zijn in het onderwijs in 2015 met 2,6 procent relatief sterk gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het onderwijs is een uitzondering, want gemiddeld genomen over alle sectoren stegen de loonkosten per gewerkt uur vorig jaar slechts met 0,6 procent. Dit was de kleinste stijging sinds 1996. In enkele bedrijfstakken daalden de loonkosten zelfs.

De stijging van de loonkosten per gewerkt uur was vorig jaar het grootst in de bedrijfstak informatie en communicatie: 2,9 procent. Ook in de zorg en in het onderwijs was de loonkostenstijging relatief groot met beide 2,6 procent.

In de zorg en het onderwijs stegen de lonen per gewerkt uur sterk, maar zijn de werkgeverspremies gedaald.

Lees meer…

Hogere loonkosten maken onderwijs duurder

De totale uitgaven van onderwijsinstellingen die de overheid bekostigt zijn in de periode 2004-2014 toegenomen met 3,6 miljard tot 33,4 miljard euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Deze toename komt volgens het CBS vooral door de groei van het aantal studenten, maar ook door hogere loon- en materiële kosten.

De toegenomen uitgaven per ‘onderwijsvolgende’, zoals het CBS schrijft, verhoogden de totale onderwijskosten met 445 miljoen euro, waarvan 411 miljoen als gevolg van gestegen loonkosten. De overige 34 miljoen betreft materiële kosten.

Lees meer…