‘Luchtkwaliteit in veel scholen nog steeds slecht’

Het binnenmilieu van scholen is nog steeds ongezond, ondanks investeringen van het ministerie van Onderwijs. Dat meldt BNR.

De nieuwszender baseert zich op ervaringen van technisch adviseur Frans Rasenberg, die in Schiedam een eigen onderzoeksbureau heeft dat zich richt op de kwaliteit van het binnenmilieu van onder andere scholen.

Rasenberg zegt dat hij nog nooit een school is tegengekomen waarin de luchtkwaliteit goed is. ‘Ik heb zelfs een keer in Leiden meegemaakt dat de huisdokter belde: ‘Ik heb nu al veertig kinderen met aspirines. Zou je voor ons even willen meten wat er aan de school aan de hand is?’ Dat was gewoon schrikbarend slecht.’

Volgens Rasenberg is de 250 miljoen euro van OCW die was bestemd voor verbetering van onder andere het binnenmilieu vaak aan verkeerde installaties besteed. Daardoor zou de kwaliteit van de lucht in de gebouwen nauwelijks beter zijn geworden.

Het bericht van BNR is voor Michel Rog van het CDA reden om Kamervragen te stellen aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Presentatie ventilatiemethodes voor frisse scholen

Het bij VOS/ABB aangesloten schoolbestuur organiseert het symposium in samenwerking met de GGD Rotterdam-Rijnmond, het Astmafonds en Thuiszorg Rotterdam. De afgelopen twee jaar heeft OPOCK proeven uitgevoerd in De Paperclip om na te gaan welke maatregelen nodig zijn om de luchtkwaliteit in de basisscholen te verbeteren. De GGD heeft regelmatig metingen uitgevoerd. Op vrijdag 12 juni geven OPOCK en de GGD informatie over de ernst van het probleem, de pilot ‘Frisse lucht’, de verschillende ventilatiemethodes waarmee scholen frisser zijn te maken en de uitkomsten van het onderzoek van de GGD.

De middag wordt om 14 uur geopend door de wethouder onderwijs van  Krimpen aan den IJssel, mevrouw A.A. Aeyelts Averink-Winsemius. De presentatie zal plaatsvinden in obs De Paperclip.

Belangstellenden zijn welkom en krijgen de gelegenheid vragen te stellen. Opgeven voor deze bijeenkomst kan gratis via het inschrijfformulier in de rechterkolom hiernaast. U kunt het downloaden en vervolgens ingevuld faxen of mailen naar OPOCK.

Petitie
VOS/ABB en OPOCK werkten vorig jaar met elkaar samen om de politiek ervan te overtuigen dat er meer geld moet komen voor frisse lucht in klaslokalen. Er werden digitale handtekeningen voor een petitie verzameld, die werd aangeboden aan de Tweede Kamer. Zie hiervoor de eerdere nieuwsberichten in de rechterkolom.

Klik hier voor een artikel in Over Onderwijs over de actie voor frisse lucht

Bijlagen

Brandbrief naar Kamerleden over muffe lokalen

VOS/ABB heeft de Kamerleden erop gewezen dat het ernstig mis is met de luchtkwaliteit in klaslokalen. Schoolbesturen hebben geen budget om hier iets aan de te doen, terwijl gemeenten zich hiervoor niet verantwoordelijk voelen. Zo gebeurt er dus niets en blijven tienduizenden kinderen en leraren tobben in muffe lokalen.

De actie die VOS/ABB onlangs is gestart in de strijd tegen de muffe lucht vindt veel bijval. Schoolbestuurders, schoolleiders, docenten en ouders ondertekenen de petitie op de website www.vosabb.nl. Honderden steunbetuigingen zijn al binnen. Uit de reacties blijkt dat het probleem overal speelt, in het primair en voortgezet onderwijs en in het hele land.

 In het blad Over Onderwijs, dat op 18 juni uitkomt, besteedt VOS/ABB ook aandacht aan het problemen, met een bloemlezing uit de vele reacties die VOS/ABB ontving.  In de rechterkolom hiernaast staat een voorpublicatie van dat artikel. Ook staat daar de brief die VOS/ABB heeft verstuurd aan de Kamercommissie VROM.

De petitie is nog steeds online te ondertekenen. Na de zomervakantie – maar vóór Prinsjesdag – worden alle handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. Om zoveel mogelijk handtekeningen op te halen, vraagt VOS/ABB scholen en besturen de petitie onder de aandacht te brengen van personeel en ouders.

Bijlagen