Vraag op tijd maatwerkbekostiging asielkinderen aan!

De deadline voor het aanvragen van maatwerkbekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen ligt op 31 juli aanstaande.

Als uw basisschool in het huidige schooljaar 2015-2016 aan meer dan vier asielzoekerskinderen tegelijkertijd onderwijs heeft gegeven, dan kunt u maatwerkbekostiging aanvragen. Het gaat specifiek om kinderen die minder dan een jaar in Nederland waren.

U kunt het aanvraagformulier en een toelichting downloaden. U kunt het ingevulde aanvraagformulier tot uiterlijk 31 juli 2016 mailen naar asielonderwijs@minocw.nl.

Het ministerie van OCW kan na beoordeling van de aanvraag tot maximaal 9000 euro per leerling per jaar aanvullende bekostiging verstrekken.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Aanvraag voor maatwerkbekostiging nieuwkomers

Voor het primair onderwijs kan voor maatwerkbekostiging van onderwijs aan nieuwkomers (vluchtelingenkinderen) per maand worden bekeken hoeveel geld beschikbaar wordt gesteld. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen hiervoor voor de peildatum 1 april een aanvraag indienen.  

De maatwerkbekostiging voor onderwijs aan nieuwkomers is voor het primair onderwijs van toepassing op het lopende schooljaar 2015-2016 en voor het voortgezet onderwijs op het kalenderjaar 2016.

Primair onderwijs

Het gaat in het primair onderwijs om een indicatief maximum van 9000 euro per leerling per schooljaar. Als de school kan aantonen niet met dit maximale bedrag toe te kunnen, dan behoort het tot de mogelijkheid om meer geld te krijgen. Dit zal per geval worden bekeken.

Dat het om een indicatieve maximum gaat, houdt natuurlijk óók in dat er mínder geld kan worden toegekend. Het betreft daadwerkelijk maatwerkbekostiging en geen forfaitair bedrag.

Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs geldt een indicatief maximum van 2750 euro per leerling per kwartaal of 11.000 euro per leerling per jaar.

Ook in het voortgezet onderwijs is het mogelijk om meer geld te krijgen, mits de school kan aantonen dat dit nodig is. Natuurlijk geldt ook hier dat het principe van maatwerkbekostiging met zich meebrengt dat er mínder dan het maximum kan worden toegekend.

De maatwerkbekostiging in het voortgezet onderwijs kent vier peildata: 1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli.

Aanvraag indienen

Wilt u maatwerkbekostiging aanvragen, stuur dan een e-mail naar asielonderwijs@minocw.nl. U ontvangt hierna het aanvraagformulier en een nadere toelichting.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Opvang vluchtelingenkinderen kost scholen geld

Scholen die slechts enkele vluchtelingenkinderen opvangen, krijgen daarvoor geen extra bekostiging. Het ministerie van OCW bevestigt dit desgevraagd, na een noodkreet van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS). De maatwerkbekostiging voor vluchtelingenkinderen voorziet niet in de kosten van minder dan vier asielzoekerskinderen.

Volgens de AVS levert dit serieuze knelpunten op bij veel basisscholen. Scholen met meer dan drie asielzoekerskinderen krijgen wel extra bekostiging, die kan oplopen tot 9000 euro per leerling per jaar. Zijn er drie of minder vluchtelingenkinderen, dan krijgt de school dat geld niet. De scholen hebben het geld nodig om kinderen extra aandacht te geven en materialen aan te schaffen om leerlijnen in te richten voor Nederlandse taalverwerving en begeleiding van de sociaal emotionele ontwikkeling. Bovendien is het nodig de vaste leerkrachten te ondersteunen. De basisscholen proberen zonder het extra geld toch zoveel mogelijk kwalitatief onderwijs te verzorgen, maar dat gaat in veel gevallen ten koste van andere kinderen of het lukt alleen met de inzet van vrijwilligers. Dit alles blijkt uit een peiling van de AVS onder haar leden.

Lumpsumbekostiging
Het ministerie van OCW wijst in een reactie vandaag op de regels van de lumpsumbekostiging: ‘Daarmee moeten scholen in staat zijn om kleine fluctuaties van leerlingenaantallen op te vangen. Dit geldt ook voor de tussentijdse instroom van nieuwkomers’, aldus een woordvoerder. ‘Bij tenminste vier nieuwkomers is een aanvullend  bedrag beschikbaar. Bij een toename met 10 asielzoekersleerlingen kunnen scholen daarbovenop een extra bedrag ontvangen’.

Uit de peiling van AVS blijkt overigens dat veel scholen helemaal geen extra bekostiging hebben aangevraagd. Ze ondernemen geen actie omdat er voor minder dan vier leerlingen toch geen regeling is. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Dat is begrijpelijk, maar hierdoor was tot nu toe ook volstrekt onduidelijk hoeveel leerlingen ‘onder de radar’ blijven.”

Individueel
De AVS vindt dat de opvang van vluchtelingenkinderen niet ten koste mag gaan van reeds zittende leerlingen en ook geen onevenredige belasting mag opleveren voor leerkrachten. Daarom wil de AVS ook middelen voor kinderen die bijna individueel instromen in een reguliere school. ‘Er is een tendens om vluchtelingen en de gezinnen meer decentraal te gaan plaatsen, reden te meer om het geld de leerling te laten volgen, ongeacht het aantal kinderen op de school’, aldus de AVS, die ook vindt dat de periode van bekostiging moet worden opgerekt. Eén jaar zou te kort zijn om een kind klaar te stomen om vol mee te kunnen draaien in ons schoolsysteem. Dit is ook de inzet van de PO-Raad.

In totaal hebben 218 schoolleiders die vluchtelingen op school opvangen meegedaan aan de peiling van de AVS. Daarvan vangen 91 scholen minder dan vier kinderen op.

Meer informatie over de maatwerkbekostiging