Scholen die slechts enkele vluchtelingenkinderen opvangen, krijgen daarvoor geen extra bekostiging. Het ministerie van OCW bevestigt dit desgevraagd, na een noodkreet van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS). De maatwerkbekostiging voor vluchtelingenkinderen voorziet niet in de kosten van minder dan vier asielzoekerskinderen.

Volgens de AVS levert dit serieuze knelpunten op bij veel basisscholen. Scholen met meer dan drie asielzoekerskinderen krijgen wel extra bekostiging, die kan oplopen tot 9000 euro per leerling per jaar. Zijn er drie of minder vluchtelingenkinderen, dan krijgt de school dat geld niet. De scholen hebben het geld nodig om kinderen extra aandacht te geven en materialen aan te schaffen om leerlijnen in te richten voor Nederlandse taalverwerving en begeleiding van de sociaal emotionele ontwikkeling. Bovendien is het nodig de vaste leerkrachten te ondersteunen. De basisscholen proberen zonder het extra geld toch zoveel mogelijk kwalitatief onderwijs te verzorgen, maar dat gaat in veel gevallen ten koste van andere kinderen of het lukt alleen met de inzet van vrijwilligers. Dit alles blijkt uit een peiling van de AVS onder haar leden.

Lumpsumbekostiging

Het ministerie van OCW wijst in een reactie vandaag op de regels van de lumpsumbekostiging: ‘Daarmee moeten scholen in staat zijn om kleine fluctuaties van leerlingenaantallen op te vangen. Dit geldt ook voor de tussentijdse instroom van nieuwkomers’, aldus een woordvoerder. ‘Bij tenminste vier nieuwkomers is een aanvullend  bedrag beschikbaar. Bij een toename met 10 asielzoekersleerlingen kunnen scholen daarbovenop een extra bedrag ontvangen’.

Uit de peiling van AVS blijkt overigens dat veel scholen helemaal geen extra bekostiging hebben aangevraagd. Ze ondernemen geen actie omdat er voor minder dan vier leerlingen toch geen regeling is. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Dat is begrijpelijk, maar hierdoor was tot nu toe ook volstrekt onduidelijk hoeveel leerlingen ‘onder de radar’ blijven.”

Individueel

De AVS vindt dat de opvang van vluchtelingenkinderen niet ten koste mag gaan van reeds zittende leerlingen en ook geen onevenredige belasting mag opleveren voor leerkrachten. Daarom wil de AVS ook middelen voor kinderen die bijna individueel instromen in een reguliere school. ‘Er is een tendens om vluchtelingen en de gezinnen meer decentraal te gaan plaatsen, reden te meer om het geld de leerling te laten volgen, ongeacht het aantal kinderen op de school’, aldus de AVS, die ook vindt dat de periode van bekostiging moet worden opgerekt. Eén jaar zou te kort zijn om een kind klaar te stomen om vol mee te kunnen draaien in ons schoolsysteem. Dit is ook de inzet van de PO-Raad.

In totaal hebben 218 schoolleiders die vluchtelingen op school opvangen meegedaan aan de peiling van de AVS. Daarvan vangen 91 scholen minder dan vier kinderen op.

Meer informatie over de maatwerkbekostiging

Deel dit bericht: