Magazine Naar School! komt niet uit in april – PO/VO

VOS/ABB heeft vanwege de coronacrisis besloten het aprilnummer van magazine Naar School! niet uit te brengen. Het blad zou verschijnen op dinsdag 14 april, maar het is de vraag of de scholen dan weer open zullen zijn. Naar School! is het magazine van, voor en over het...

Magazine Naar School! over lerarentekort en kernwaarden

Het decembernummer van magazine Naar School! van VOS/ABB gaat onder andere over het lerarentekort en een mogelijke oplossing daarvan: minder kleine deeltijdbanen. Ook de videoleraar komt aan bod. Het blad besteedt ook aandacht aan het feestelijke congres op 18 maart...

Zomernummer magazine Naar School!

Het zomernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! gaat onder andere over de beweging Naar inclusiever onderwijs. Andere onderwerpen: de meerwaarde van academische leraren in het primair onderwijs en maatwerk in het voortgezet onderwijs.Alle kinderen in hun eigen...