VOS/ABB heeft vanwege de coronacrisis besloten het aprilnummer van magazine Naar School! niet uit te brengen. Het blad zou verschijnen op dinsdag 14 april, maar het is de vraag of de scholen dan weer open zullen zijn.

Naar School! is het magazine van, voor en over het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Nederland. Het verenigingsblad wordt uitgegeven door VOS/ABB. Onder normale omstandigheden verschijnt het vijf keer per jaar in een oplage van circa 3000 stuks. Het wordt verstuurd naar alle schoolbesturen en scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten.

Het besluit over wel of niet laten drukken en verzenden, moest nu worden genomen. Vanwege de onzekerheid over het heropenen van de scholen na maandag 6 april, is besloten het aprilnummer te cancelen. Het eerstvolgende nummer van Naar School! zal verschijnen op dinsdag 9 juni, mits de situatie dan weer normaal is.

Lancering kernwaarden

De aangekondigde lancering van de nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs is eveneens vanwege de coronacrisis uitgesteld tot dinsdag 9 juni. Ook hiervoor geldt de voorwaarde dat de situatie het dan toelaat.

Lees meer…

Deel dit bericht: