Minor ter oriëntatie op baan in basisonderwijs

De Marnix Academie in Utrecht biedt de minor Oriëntatie op Leraar Basisonderwijs aan. Met deze nieuwe minor kunnen studenten met een propedeuse op zak zich oriënteren op een carrière in het basisonderwijs.

‘In deze minor oriënteer je je op maatschappelijke, onderwijskundige, pedagogische en filosofische vraagstukken rondom basisonderwijs, én doe je praktische ervaring op in het basisonderwijs’, zo meldt de Marnix Academie.

De minor van september 2018 tot februari 2019 is bedoeld voor studenten met een propedeuse van de universiteit of het hbo. De Marnix Academie hoopt ermee een steentje te kunnen bijdragen aan het verminderen van het lerarentekort.

Lees meer…

Symposium over pedagogie van vertrouwen

Op 28 september is in de Marnix Academie in Utrecht de Onderwijsparade.

Op dit symposium ter viering van 12 jaar lectoraat Dynamische Identiteitsontwikkeling gaat het over het vormgeven van een pedagogie van veiligheid, vertrouwen en verbinden. Dit thema staat specifiek in het teken van de komst van vluchtelingenkinderen.

De Onderwijsparade wordt een dag vol met lezingen, workshops, discussies, theater, film en muziek. Onder anderen kinderboekenschrijver Jacques Vriens en rabbijn Awraham Soetendorp werken eraan mee.

ID!ee

Namens VOS/ABB zal Hans Teegelbeckers aanwezig zijn. Hij zal onder andere het kernwaardenspel ID!ee presenteren. Dit spel gaat over de identiteit van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Teegelbeckers zal ook andere producten laten zien, zoals de Inspiratiekalender openbaar onderwijs en de Inspiratiebrief Voor elkaar! over kinderrechten en vluchtelingen.

Lees meer…

Waaruit blijkt de identiteit van openbaar onderwijs?

De identiteit van de openbare school blijkt vooral uit de visie op kinderen en uit de onderwijskundige aanpak. Dit is een van de uitkomsten van het onderzoek Doet schoolidentiteit er nog toe? van CPS Onderwijsontwikkeling en Advies en de Marnix Academie.

Respondenten uit het openbaar, protestants-christelijk respectievelijk rooms-katholiek onderwijs reageren verschillend op de vraag waaruit de identiteit van de school blijkt. In het openbaar onderwijs wordt die vraag vooral beantwoord met de visie op kinderen (70 procent) en de onderwijskundige aanpak (ruim 60 procent). In het protestants-christelijk onderwijs wordt de identiteit volgens de respondenten vooral ontleend aan de dagopening en de godsdienstles (bijna 80 procent), terwijl dat in het rooms-katholiek onderwijs veel minder als bepalend voor de identiteit wordt gezien (20 procent).

Vooral in het protestants-christelijk onderwijs kiest het personeel bewust voor de denominatie (78 procent), terwijl dat in het rooms-katholiek onderwijs veel minder is (44 procent). In het openbaar onderwijs kiest 57 procent van het personeel bewust voor een openbare school, terwijl 26 procent aangeeft net zo goed in het bijzonder onderwijs te kunnen werken.

Het idetiteitsonderzoek richtte zich op het primair en voortgezet onderwijs.