Kritiek op wetsvoorstel instemmingsrecht begroting

Het wetsvoorstel om medezeggenschapsraden instemmingsrecht te geven op hoofdlijnen van de begroting legt te veel de focus op de korte termijn. Dat vindt de VO-raad.De sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs vindt dat het wetsvoorstel ‘niet bijdraagt aan...