Schoolbestuurders hebben baat bij tegenspraak

Schoolbestuurders hebben er baat bij als het intern toezicht en de medezeggenschap goed zijn geregeld. Dat benadrukken minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW.Bussemaker en Dekker gaan in een nota in op vragen uit de Tweede Kamer over de...

Kritiek op wetsvoorstel instemmingsrecht begroting

Het wetsvoorstel om medezeggenschapsraden instemmingsrecht te geven op hoofdlijnen van de begroting legt te veel de focus op de korte termijn. Dat vindt de VO-raad.De sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs vindt dat het wetsvoorstel ‘niet bijdraagt aan...