WMS-congres 15 november met Janine Eshuis – PO/VO

Het 17e WMS-congres op 15 november in congrescentrum Eenhoorn in Amersfoort heeft als thema Medezeggenschap met elkaar. Mr. Janine Eshuis van VOS/ABB zal een workshop verzorgen over actualiteiten in de wereld van de medezeggenschap. Het WMS-congres is de jaarlijkse...

Aanbevelingen voor betere medezeggenschap – PO/VO

In het eindrapport Breed gesprek governance en (mede)zeggenschap staan drie aanbevelingen om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te verbeteren. In opdracht van het ministerie van OCW onderzochten bureau Regioplan, het CAOP en Leeuwendaal hoe de...

Wijzigingen in Wet medezeggenschap op scholen – PO/VO

De Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs geeft de minister niet alleen meer mogelijkheden om in te grijpen bij misstanden, maar wijzigt ook de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). In de Wms wordt het nieuwe artikel 7a ingevoegd. Daarin staat dat als...

Ouder ziet afstand tot schoolbestuur toenemen – PO/VO

De afstand die ouders ervaren tot het schoolbestuur wordt groter. Dat meldt belangenorganisatie Ouders & Onderwijs op basis van De Staat van de Ouder 2023. Volgens Ouders & Onderwijs weten veel ouders niet onder welk schoolbestuur de school valt of wie er in...