Effect ADHD-medicatie op schoolprestaties overschat

Het gebruik van ADHD-medicijnen om hogere cijfers te halen heeft nauwelijks effect, blijkt uit neuropsychologisch onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Van de kinderen met ADHD heeft 70 procent baat bij medicatie als het gaat om het verminderen van aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit, maar ‘de verbeteringen in schoolprestaties zijn klein vergeleken met verbeteringen in het gedrag’, zo meldt de VU.

De onderzoekers raden het daarom af om ADHD-medicijnen zoals ritalin en concerta te gebruiken met als doel schoolprestaties te verbeteren.

Lees meer…

Hoe gaan scholen om met medicijnen?

‘Als school zijn wij er niet om medicatie uit te delen’, benadrukt directeur Jack Ernst van het Udens College in het Onderwijsblad. Het magazine van de Algemene Onderwijsbond (AOb) besteedt aandacht aan de verschillende wijzen waarop scholen voor voortgezet onderwijs omgaan met de verstrekking van medicijnen.

Het Udens College is gestopt met het geven van bijvoorbeeld paracetamol. ‘Het nam vormen aan, waarvan ik dacht: Hier zijn we niet voor opgeleid, en het is niet onze verantwoordelijkheid’, aldus Ernst. De school verstrekt nog wel medicijnen aan leerlingen als zij mogelijk in levensgevaar verkeren.

Op de zes locaties van het Esdal College in Emmen is volgens het Onderwijsblad sinds drie jaar geen enkel medicijn meer verkrijgbaar. Van nieuwe leerlingen wordt bij aanmelding in het leerlingvolgsysteem hun medische geschiedenis en/of medicatie geregistreerd. ‘Alle docenten en onderwijsondersteunend personeel zijn op de hoogte van deze informatie’, zo citeert het AOb-blad directeur-bestuurder Matthias Kooistra.

In het artikel in het Onderwijsblad worden ook andere scholen genoemd.

Lees meer…

De GGD’s hebben een protocol beschikbaar gesteld over medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen. Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

ADHD’ers hebben baat bij cognitieve training

Kinderen met ADHD kunnen baat hebben bij cognitieve trainingen. Dat blijkt uit promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.

In 2013 gebruikte 4,5 procent van alle kinderen tussen 4 en 18 jaar Ritalin, een medicijn dat kinderen moet helpen zich te concentreren. Medicatie kan weliswaar helpen tegen de kernsymptomen van ADHD, maar problemen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld met leren, blijven meestal bestaan.

Minder ADHD-gerelateerd gedrag

Om te kijken of een cognitieve training kan helpen, verdeelde Matrthe van der Donk voor haar promotieonderzoek 105 basisschoolleerlingen met ADHD willekeurig over twee onderzoeksgroepen. Iedere groep kreeg enkele weken training om de cognitieve vaardigheden te verbeteren. Dat had effect.

Beide methoden resulteerden in verhoogde aandacht en een beter werkgeheugen. Ouders en leerkrachten zagen ook positieve effecten op ADHD-gerelateerd gedrag.

Lees meer…

School mag geen medisch advies geven

‘Een school mag geen medisch advies geven: dit is voorbehouden aan de
zorgprofessionals’, antwoordt staatssecretaris Sander Dekker op Kamervragen van de VVD.

De VVD’ers Karin Straus en Brigitte van der Burg wilden na uitzending van De ADHD-epidemie van De Monitor opheldering van Dekker. De uitzending ging over ouders die zich door de school onder druk gezet voelen om hun kinderen medicijnen te laten slikken.

School mag ouders adviseren hulp te zoeken

De staatssecretaris wijst erop dat de school wel een ‘vindplaats’ is. ‘Zij kan constateren dat het kind lastig gedrag vertoont. Dit kan ze aankaarten bij de ouders. In het gesprek met de ouders, kan een school het advies geven om de huisarts of andere zorgprofessionals, zoals uit het sociaal wijkteam, in te schakelen.’

Bijeenkomsten over diagnosedruk in onderwijs

In het najaar worden twee expertbijeenkomsten gehouden om in beeld te brengen wanneer en door wie diagnosedruk in het onderwijs wordt ervaren. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een uitzending van De Monitor. Die uitzending ging over scholen die ouders van leerlingen met ADHD onder druk zouden zetten om hun kinderen medicijnen te laten slikken.

De twee bijeenkomsten worden georganiseerd door de ministeries van OCW en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

‘Voor deze bijeenkomsten zullen wetenschappers, zorgprofessionals, leerkrachten, ouders en indien mogelijk leerlingen worden uitgenodigd. Met deze deelnemers wordt in kaart gebracht hoe, waarom en door wie druk wordt uitgeoefend en waar de knelpunten zitten. Tegelijkertijd wordt ook gekeken naar de mogelijke oplossingen voor de ervaren druk’, schrijft Dekker aan de Kamer.

De knelpunten en oplossingen worden aan scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen teruggegeven met een landelijke bijeenkomst in najaar. Bovendien zal Dekker de conclusies van deze bijeenkomsten publiceren op www.passendonderwijs.nl.

‘School gaat niet over medicatie ADHD’ers’

Er zijn ouders van kinderen met ADHD die zich door de school onder druk gezet voelen om hun kinderen medicijnen te laten slikken. Deze scholen gaan over de schreef, benadrukt hoogleraar pedagogiek Micha de Winter tegenover De Monitor van KRO NCRV.

De Monitor citeert uit brieven die ouders hebben ontvangen van scholen waar hun kinderen les krijgen: ‘Tijdens de rapportvergadering hebben wij het medicijngebruik van X besproken. De docenten dringen ten zeerste aan op gebruik van de medicatie, daar X anders in de klas niet te handhaven is’ en ‘De vertegenwoordigers van de school adviseren dringend tot het inzetten van medicatie. (…) Indien dit niet het geval is, dan moet buiten de school om naar een vervolgtraject worden omgezien.’

De Winter vindt dit niet kunnen. ‘Als ik dit zo zie – een school die adviseert tot medicatie – dan denk ik: daar moeten we niet aan beginnen. Dan zitten we echt op de verkeerde weg.’ De hoogleraar pedagogiek schreef mee aan een rapport van de Gezondheidsraad waarin wordt gesteld dat er steeds minder tolerantie is voor druk en impulsief gedrag van kinderen.

Lees meer…