Rekeninstrument speciaal basisonderwijs geactualiseerd – PO

Bij Praktisch en nuttig > Financiën zit in de map Speciaal basisonderwijs het geactualiseerde rekeninstrument voor de meerjarenbegroting. De actualisering betreft de leerlingentelling van 1 oktober 2021 en de exacte bedragen van de bekostiging voor de materiële...

Vernieuwd rekeninstrument Meerjarenbegroting – VO

Het rekeninstrument voor het maken van een meerjarenbegroting voortgezet onderwijs is geactualiseerd. Met dit instrument kunt u de rijksbekostiging, zowel personeel als materieel, op eenvoudige wijze berekenen. De nieuwste cijfers zijn er nu in verwerkt.Het nieuwe...

Geactualiseerde rekeninstrumenten meerjarenbegroting – PO

In de map Basisschool bij Downloads>Financiën zijn twee geactualiseerde rekeninstrumenten geplaatst.U kunt de nieuwe rekeninstrumenten downloaden: Meerjarenbegroting basisonderwijs 2022 Meerjarenbegroting basisonderwijs totaalmodel 2022Informatie:...

Rekeninstrumenten meerjarenbegroting 2021 – PO

In de map Basisschool onder Downloads > Financiën op deze website staan geactualiseerde rekeninstrumenten voor de meerjarenbegroting 2021.  U kunt de rekeninstrumenten downloaden: MJB BAS 2021 vs 20sept2020 MJB BAS 2021 totaalmodel vs 23sept2020 Informatie:...