Minister kan nu sneller ingrijpen bij misstanden – PO/VO

Scholen waar ernstige misstanden heersen, kunnen vanaf het nieuwe schooljaar eerder te maken krijgen met sancties. De Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs, die dit mogelijk maakt, is op 1 augustus in werking getreden. Dat meldt de Volkskrant. De...

Klokkenluiders: nieuwe modelregelingen – PO/VO

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen gebruikmaken van de nieuwe modelklokkenluidersregeling. De nieuwe modelregeling is aangepast aan de Europese richtlijn die klokkenluiders beter moet beschermen. Naar verwachting komt eind maart de nieuwe modelregeling voor het...