Kans op naheffing privétablets buitengewoon gering

De Hoge Raad heeft bepaald dat een tablet, zoals een iPad, voor de belasting moet worden gezien als een computer en niet als een communicatiemiddel. Volgens de Belastingdienst is de kans echter buitengewoon klein dat dit oordeel negatieve financiële gevolgen gaat hebben voor alle werkgevers die vóór 1 januari 2015, toen de vereenvoudigde Werkkostenregeling van kracht werd, aan hun werknemers tablets ter beschikking hebben gesteld die in de privésfeer mogen worden gebruikt.

Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde vorig jaar in hoger beroep dat een tablet een communicatiemiddel is, dat door werkgevers belastingvrij kan worden verstrekt aan werknemers. De Belastingdienst ging in cassatie bij de Hoge Raad. Het hoogste rechtscollege bevestigt het eerdere oordeel van de rechtbank in Haarlem dat een tablet een computer is, die niet belastingvrij mag worden verstrekt.

Navraag door VOS/ABB bij de Belastingdienst leert dat het oordeel van de Hoge Raad geen negatieve financiële gevolgen zal hebben voor alle werkgevers die vóór 1 januari 2015 aan hun werknemers tablets ter beschikking hebben gesteld die in de privésfeer mogen worden gebruikt. Het oordeel van de Hoge Raad heeft betrekking op een geschil tussen de Belastingdienst en één bepaalde werkgever.

De staatssecretaris van Financiën zou een wettelijk initiatief moeten nemen om op basis van het oordeel van de Hoge Raad alsnog álle werkgevers zoals hierobven benoemd, met terugwerkende tot 1 januari 2015 te gaan belasten. De kans dat de staatssecretaris dit gaat doen, wordt door de Belastingdienst als buitengewoon gering ingeschat.

Per 1 januari 2015 wordt op basis van de vereenvoudigde Werkkostenregeling (WKR) geen onderscheid meer gemaakt tussen zakelijk en privégebruik van tablets en computers die door werkgevers worden verstrekt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, 

Naheffing over te hoge vergoeding kan dure grap zijn!

De Belastingdienst legt basisscholen vele honderdduizenden euro’s naheffingen op voor te hoge vrijwilligersvergoedingen, meldt RTL Nieuws.

Het gaat om naheffingen over de vergoeding die scholen betalen aan vrijwillige overblijfouders. De maximale vergoeding die vrijwilligers van 23 jaar of ouder mogen ontvangen, bedraagt 4,50 euro per uur met een maximum van 150 euro per maand of 1500 euro per jaar.

Deze maximale tarieven zijn ingesteld om een duidelijke afgrenzing met beroepsmatige arbeid te geven. Voldoet men aan de maximale normbedragen per uur, maand en jaar dan spreekt de Belastingdienst van ‘geen-marktconforme beloning’ en is er geen loon- en inkomstenbelasting verschuldigd. De Belastingdienst ziet overblijfouders die meer vergoed krijgen dan het toegestane maximum als werknemers, voor wie de scholen wel loonheffing moeten afdragen.

Honderdduizenden euro’s
RTL Nieuws meldt dat vier katholieke basisscholen in Vleuten en De Meern een aanslag van de Belastingdienst hebben gekregen van in totaal 200.000 euro. Het bestuur van deze scholen heeft volgens voorzitter Jeroen Hoogerwerf ‘met pijn in het hart’ betaald. ‘Van dat bedrag kan ik vier leraren aanstellen’, aldus Hoogerwerf.

Zes basisscholen van de Vereniging Vechtstreek en Venen kregen eerder dit jaar een naheffing van in totaal 300.000 euro in de bus. De scholen betalen de ouders 10 euro per overblijfbeurt. Directeur Nelleke Deelen-Geuze vindt de manier van rekenen van de Belastingdienst flauw. ‘Er komt meer bij kijken dan een uurtje op het schoolplein rondlopen’, zegt ze tegen RTL Nieuws. ‘Je praat ook over cursussen, vraagt mensen op andere momenten naar school te komen. Je wilt een brede inzet, een vrijwilligersinzet.’

De aanslag voor de zes scholen van de Vereniging Vechtstreek en Venen is na protest verlaagd naar 140.000 euro. Het schoolbestuur legt zich daar echter niet bij neer en stapt naar de rechter, meldt RTL Nieuws.

Dat meldt verder dat de Belastingdienst in 2002 een schoolbestuur in Amsterdam aansloeg voor een te hoge vrijwilligersvergoeding. In 2003 wilde het UWV premies vorderen bij overblijfouders van een school in Wageningen, maar de uitkeringsinstantie liet die claim weer vallen.

Het CDA wil dat de Belastingdienst stopt met het opleggen van dit soort heffingen aan basisscholen. Kamerlid Michel Rog wijst erop dat het kabinet voorstander is van de participatiesamenleving. ‘Deze overblijfouders helpen de school en krijgen daar een kleine vergoeding voor’, aldus Rog. Hij heeft er Kamervragen over gesteld aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW en zijn collega Eric Wiebes van Financiën.

Pas op!
VOS/ABB wijst erop dat er maximale vrijwilligersvergoedingen zijn. Die maximumnormen gelden voor alle instanties die werken met vrijwilligers. Het is belangrijk dat scholen dit weten, zodat zij niet alsnog hoge naheffingen moeten betalen.

Hoewel iedereen in Nederland de wet dient te kennen, zou het verstandig zijn van de Belastingdienst om dit nog eens bij scholen en andere instanties actief onder de aandacht te brengen. VOS/ABB doet dit altijd al als scholen op dit punt om advies vragen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl