Gaat stekker uit Nationaal Groeifonds? – PO/VO

De leden van de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds beraden zich op hun positie nu het demissionaire kabinet de pauzeknop van het fonds heeft ingedrukt. Dat zegt voorzitter Rianne Letschert in NRC. Het Nationaal Groeifonds werd in 2020 opgericht. Er ging voor...

Honderden miljoenen uit Groeifonds naar onderwijs – PO/VO

Voor het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting komt € 483,7 miljoen beschikbaar, waarvan € 359,5 miljoen voorwaardelijk. Het geld komt uit het Nationaal Groeifonds. De impuls is bedoeld voor kwaliteitsverbetering en kostenbesparing bij nieuwbouw en renovatie van...

Subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024/2025 – PO/VO

Onderwijsminister Mariëlle Paul heeft de subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024/2025 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze regeling bouwt voort op de subsidieregeling Ontwikkelkracht, waarmee de eerste pilotscholen in het schooljaar 2023/2024 zijn gestart. Met...

€ 348 miljoen voor leraren en gebouwen – PO/VO

Het kabinet stelt vanuit het Nationaal Groeifonds € 635 miljoen beschikbaar voor projecten op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap. Ook is er hiervoor nog eens bijna € 1 miljard geserveerd. Het geld is bedoeld voor onder meer professionele ontwikkeling van...

Voorstellen Nationaal Groeifonds voor beter onderwijs – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds vier voorstellen ingediend die betrekking hebben op het primair en voortgezet onderwijs.In het Groeifonds van de rijksoverheid zit voor de periode 2021-2025 een bedrag van 20 miljard euro...