Dekker mengt zich niet in lokale beleidskeuzes

De bekostiging van het onderwijs is zo geregeld dat schoolbesturen zelf kunnen beslissen of zij bijvoorbeeld nevenvestigingen voor zorgleerlingen in stand houden.