Stappenplan verzelfstandiging dislocatie/nevenvestiging – PO

VOS/ABB heeft een stappenplan online gezet voor verzelfstandiging van de dislocatie/nevenvestiging van een basisschool. Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u het stappenplan downloaden.De aanvraag tot verzelfstandiging is grotendeels gelijk aan de...

Pas op dat BRIN-nummer niet verdwijnt! – PO

Vlak voor de kerstvakantie laat DUO weten welke BRIN-nummers met ingang van volgend schooljaar van rechtswege worden opgeheven. Elk jaar zijn er schoolbesturen die zich hierdoor laten overvallen. Het is zaak om dan snel in actie te komen! In het komende decembernummer...

Dekker mengt zich niet in lokale beleidskeuzes

De bekostiging van het onderwijs is zo geregeld dat schoolbesturen zelf kunnen beslissen of zij bijvoorbeeld nevenvestigingen voor zorgleerlingen in stand houden. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen van de SP.Tjitske...