Beleid nieuwkomersonderwijs ‘matig’ – PO/VO

De Algemene Rekenkamer beoordeelt het gevoerde onderwijsbeleid voor nieuwkomers als ‘matig’. Dat staat in het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023. OCW trok in 2023 meer geld uit voor nieuwkomersonderwijs. Dat geld is deels besteed aan...

Sancties uit spoedwet nieuwkomers geschrapt – PO/VO

De sancties die waren ingebouwd in de voorgestelde spoedwet voor onderwijs aan nieuwkomers, zijn daar inmiddels uit geschrapt. Dat is gebeurd na kritiek van Raad van State. Onderwijsminister Wiersma wilde schoolbesturen straffen als die in zijn ogen niet voldoende...

Late nieuwkomers lopen vaker vertraging op – PO/VO

Leerlingen die net als hun ouders buiten Nederland geboren zijn (nieuwkomers), lopen vaker vertraging op in hun schoolloopbaan dan niet-nieuwkomers. Dit geldt vooral voor leerlingen die op latere leeftijd in Nederland arriveren. Dit blijkt uit onderzoek van de...