Vragen en antwoorden over cao-onderhandelaarsakkoord – PO

De PO-Raad heeft een overzicht gepubliceerd van antwoorden op veelgestelde vragen over het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Het overzicht wordt de komende tijd uitgebreid. De antwoorden gaan onder andere over nieuwe...

Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2021: 1,5% erbij – VO

Er ligt een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs. Onderdeel daarvan is een loonsverhoging van 1,5% voor alle medewerkers. Deze loonsverhoging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2021.In het onderhandelaarsakkoord voor de...

Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2021 – PO

De PO-Raad en de vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Onderdeel van dit akkoord is een salarisverhoging van 2,25% voor alle medewerkers.De salarisverhoging geldt met terugwerkende kracht per 1 januari...

Werkgevers akkoord met verlenging cao – PO

De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onlangs bereikte onderhandelaarsakkoord voor een verlenging van de CAO PO 2019-2020. In het akkoord staat dat: er eenmalig een extra toelage wordt uitgekeerd aan alle medewerkers in het primair onderwijs (0,7% van het...

Onderhandelaarsakkoord over verlenging cao – PO

De sociale partners hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over verlenging van de CAO PO 2019–2020. In het onderhandelaarsakkoord staat dat: er eenmalig een extra toelage wordt uitgekeerd aan alle medewerkers in het primair onderwijs (0,7% van het jaarsalaris in...