Nieuwe rekentool regeling onderwijskansen – VO

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe rekentool gepubliceerd die laat zien hoeveel geld vestigingen op basis van de Regeling onderwijskansen voortgezet onderwijs ongeveer krijgen voor het lopende kalenderjaar 2024. Met deze rekentool kunt u voor uw vestiging en...

Denk mee: voorzieningen voor het jonge kind – PO

De Onderwijsraad nodigt iedereen uit om na te denken over voorzieningen die bijdragen aan gelijke onderwijskansen voor jonge kinderen. Het adviesorgaan doet hiervoor een oproep op zijn website. De Onderwijsraad gebruikt de ontvangen voorbeelden, analyses voor een...

PvdA-plan voor gelijke onderwijskansen

De Tweede Kamerleden Loes Ypma en Mohammed Mohandis van de Partij van de Arbeid hebben een initiatiefnota gepresenteerd voor gelijke onderwijskansen. Hun nota volgt op de constatering van de Inspectie van het Onderwijs dat er in toenemende mate sprake is van...