Onderwijstijd, regels en ruimte op een rij – PO

Het ministerie van OCW heeft voor het primair onderwijs een handreiking over onderwijstijd gepubliceerd.De handreiking biedt scholen een overzicht van de regels rondom onderwijstijd. Ook staat erin waar die regels in de wet- en regelgeving te vinden zijn.Handreiking...

Webinar over flexibel omgaan met onderwijstijd – PO

Op 3 maart is er een webinar over de manier waarop scholen flexibel kunnen omgaan met de onderwijstijd primair onderwijs. Het ministerie van OCW wil met dit webinar laten zien welke mogelijkheden er binnen de Wet op het primair onderwijs zijn om flexibel om te gaan...

Input gevraagd voor onderzoek naar onderwijstijd – PO/VO

De Onderwijsraad vraagt om input voor een advies over de onderwijstijd van leraren en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Reageren kan tot 1 september. De Onderwijsraad wil weten hoe het mogelijk is goed onderwijs te realiseren en tegelijkertijd de...

Helft van tijd op school, maar wel op basis van hele dagen – PO

Basisscholen beslissen zelf hoe zij straks de 50% onderwijstijd inrichten, maar daarbij wordt wel uitgegaan van hele dagen onderwijs. Dit staat in een protocol van onder andere de PO-Raad over de herstart van de basisscholen op maandag 11 mei. Het protocol gaat dus...