Pauze meetellen als onderwijstijd – PO

Scholen kunnen in overleg met de medezeggenschapsraad bepalen of de pauze meetelt als onderwijstijd. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in reactie op een opiniestuk in NRC van docent Voeding en Diëtetiek Floor Scheffers. Zij stelt dat het continurooster op de...

Onderwijstijd, regels en ruimte op een rij – PO

Het ministerie van OCW heeft voor het primair onderwijs een handreiking over onderwijstijd gepubliceerd.De handreiking biedt scholen een overzicht van de regels rondom onderwijstijd. Ook staat erin waar die regels in de wet- en regelgeving te vinden zijn.Handreiking...

Webinar over flexibel omgaan met onderwijstijd – PO

Op 3 maart is er een webinar over de manier waarop scholen flexibel kunnen omgaan met de onderwijstijd primair onderwijs. Het ministerie van OCW wil met dit webinar laten zien welke mogelijkheden er binnen de Wet op het primair onderwijs zijn om flexibel om te gaan...

Input gevraagd voor onderzoek naar onderwijstijd – PO/VO

De Onderwijsraad vraagt om input voor een advies over de onderwijstijd van leraren en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Reageren kan tot 1 september. De Onderwijsraad wil weten hoe het mogelijk is goed onderwijs te realiseren en tegelijkertijd de...