Pilot Onderwijstijd: aanmelden t/m 16 februari – VO

Middelbare scholen die willen deelnemen aan de pilot Onderwijstijd, kunnen zich daar nog tot en met 16 februari voor aanmelden. In deze tweejarige pilot krijgen scholen voor voortgezet onderwijs de ruimte om minder lesuren aan te bieden en in plaats daarvan meer tijd...

Aanmelden voor pilot Onderwijstijd – VO

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen zich tot 17 februari aanmelden voor de pilot Onderwijstijd. In deze pilot kunnen scholen uitzoeken wat het betekent om minder lesuren aan te bieden en meer uren te besteden aan ontwikkel- en/of voorbereidingstijd voor leraren....

OCW sorteert voorzichtig voor op vierdaagse schoolweek – PO

Onderwijsminister Dennis Wiersma meldt in het kader van het lerarentekort dat het ministerie gaat kijken of de onderwijstijd in het primair onderwijs omlaag kan. Deze maatregel zou kunnen volgen op de bestaande noodmaatregel voor basisscholen om in tijden van...

Onderwijs- en pauzetijden niet wettelijk vastgesteld – PO

Scholen kunnen zelf bepalen hoe zij hun onderwijstijden indelen. Die zijn net als de pauzetijden niet wettelijk vastgesteld. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. Het is aan de scholen om de begin- en eindtijden alsmede...

Pauze meetellen als onderwijstijd – PO

Scholen kunnen in overleg met de medezeggenschapsraad bepalen of de pauze meetelt als onderwijstijd. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in reactie op een opiniestuk in NRC van docent Voeding en Diëtetiek Floor Scheffers. Zij stelt dat het continurooster op de...