Online algemene ledenvergadering op 4 november – PO/VO

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB is op 4 november. Dit keer zal de ALV vanwege de coronamaatregelen online plaatsvinden. Alle leden van VOS/ABB hebben een uitnodiging ontvangen om hieraan deel te nemen. Het bestuur van VOS/ABB zal afhankelijk van de situatie...

Leraren geven thuis online les aan kinderen op school – PO

In Antwerpen experimenteert de openbare kleuter- en lagere school De Piramide met ‘omgekeerd afstandsonderwijs’: leraren die thuis in quarantaine zitten geven thuis online les aan hun leerlingen die op school zitten. Dat meldt de regionale Antwerpse...

Inspectie kritisch over onderwijs op afstand – PO/VO

Met online onderwijs op afstand lukt het maar deels om te voldoen aan de kerntaken van het onderwijs. Dit meldt de Inspectie van het Onderwijs op basis van een steekproef onder scholen en samenwerkingsverbanden. Uit de steekproef kwam het beeld naar voren dat...