Openbaar onderwijs laat zien waar het voor staat

Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV) met 15 openbare basisscholen in de omgeving van Amersfoort heeft een promotiefilmpje gemaakt, waarin de kracht en het karakter van het openbaar onderwijs mooi naar voren komen.

STEV heeft openbare basisscholen in Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk, Soest, Scherpenzeel en Woudenberg. Ze variëren in omvang van 60 tot ruim 240 leerlingen. Er werken circa 200 onderwijsprofessionals.

Het nieuwe promotiefilmpje is gebaseerd op het Ambitieboek 2019-2023 van STEV. Daarin staat onder andere dat het openbaar onderwijs uitgaat van ‘de kracht van de maatschappelijke realiteit, waarbij we de diversiteit van onze leerlingen en hun ouders omarmen’.

STEV zet zowel de verschillen als de overeenkomsten tussen mensen en culturen in voor een rijke leeromgeving ‘waar onze kinderen van en met elkaar in een mini-maatschappij leren samenleven’.

 

CDA na ophef Pasen: kies voor openbare school!

‘Geen ouder is verplicht om te kiezen voor een bijzondere school’, zeggen de CDA-Kamerleden Michel Rog en Martijn van Helvert in het Katholiek Nieuwsblad. Aanleiding voor hun uitspraak is de ophef over christelijke basisscholen in Den Haag die de paasviering zouden afzwakken om islamitische leerlingen en hun ouders niet te ontrieven.

‘Niemand kan ons geloof, onze tradities of onze waarden kapot maken’, aldus de CDA’ers in een opiniestuk in de roomse krant. ‘Het past bij onze christelijke overtuiging om rekening te houden met de gevoelens van andersdenkenden. Maar dat is iets anders dan onze tradities en religieuze symbolen af te breken (…) opdat moslims zich niet aangevallen zouden voelen.’

Rog en Van Helvert benadrukken dat geen ouder verplicht is om te kiezen voor een bijzondere school. Ze geven islamitische ouders, als die moeite hebben met het christelijke karakter van de school, impliciet het advies te kiezen voor openbaar onderwijs: ‘(…) zeker in de stad Den Haag is er een ruime keuze uit scholen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden én een keur aan openbare scholen.’

Lees meer…

Magazine School! focust op openbaar onderwijs

Het novembernummer van magazine School! zoomt in op verschillende mooie initiatieven van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Zo staat er een reportage in over de nieuwbouw van het openbare Lyceum Schravenlant in Schiedam. Dit is het eerste CO2-neutrale schoolgebouw in Nederland.

Don’t trash our future is een van de leuzen die op de wanden van de centrale hal van Lyceum Schravenlant staan. De leuzen laten zien dat de leerlingen van deze openbare school voor voortgezet onderwijs in Schiedam zich inzetten voor een betere toekomst van de wereld. Het nieuwe gebouw draagt daar zijn steentje aan bij: dankzij de 120 zonnepanelen op het dak en de warmte-koudewisselaar is het geheel CO2-neutraal. De nieuwe school is bovendien gebouwd volgens het principe cradle to cradle.

Iedereen respecteren
In de rubriek Vijf vragen vertelt rector Nico Woonink van het openbare Staring College in Lochem over de leerlingen van zijn school die actief meedenken over goed onderwijs. In leerlingenpanels gaan de leerlingen zelf in gesprek met hun docenten en afdelingsleiders. ‘Wat ik belangrijk vind, is dat er in school wordt gewerkt op een manier waarbij iedereen wordt gerespecteerd’, aldus Woonink.

Onder de kop Leugens, grove leugens en statistiek gaat School! in een opiniërend achtergrondartikel in op de publicatie van de gemiddelde citoscores per school door RTL Nieuws. VOS/ABB voerde een actieve lobby tegen dit initiatief, omdat van tevoren al duidelijk was dat er een onjuist beeld zou worden geschetst van de kwaliteit van scholen. Toen de lijst door RTL werd gepubliceerd werd die vrees helaas bewaarheid.

Een ander onderwerp dat aanbod komt, is techniek en kleuters. In Gent werken openbare basisscholen met ateliers waarin jonge kinderen kennismaken met techniek. Leen de Bie van de Pedagogische Begeleidingsdienst in Gent sprak er onlangs over tijdens een congres van het openbaar primair onderwijs in Capelle en Krimpen aan den IJssel.

Doordecentralisatie
Bovenschools manager Rob Beaumont van het Zuid-Limburgse samenwerkingsbestuur Stichting jong Leren vertelt in School! over de gevolgen van de doordecentralisatie van het buitenonderhoud van schoolgebouwen. Daar zijn ontegenzeggelijk voordelen aan verbonden, maar zeer zeker ook nadelen. Vooral in krimpgebieden kan de doordecentralisatie voor de basisscholen grote negatieve financiële gevolgen hebben.

Doordecentralisatie, maar dan in het voortgezet onderwijs, komt ook aan de orde in een artikel over nieuwbouw in Breda. In totaal wordt daar in acht jaar tijd 54 miljoen euro geïnvesteerd in schoolgebouwen. Het unieke van de aanpak in deze Brabantse stad is dat de huisvesting in handen is van een coöperatieve vereniging: Building Breda.

Werk zat!
Directeur Dirk Bicker van scholengemeenschap West in Antwerpen vertelt in School! dat er voor leraren uit Nederland volop werk is in de stad aan de Schelde. Terwijl in veel regio’s in Nederland het aantal leerlingen afneemt, heeft Antwerpen te maken met een sterke groei. ‘Hier worden elk jaar nieuwe scholen gecreëerd’, aldus Bicker, die graag nieuwe leraren uit Nederland ziet komen.

Andere onderwerpen:

  • Column VOS/ABB-directeur Ritske van der Veen: goed onderwijs is de basis
  • Medezeggenschap: schoolleider is eerste aanspreekpunt voor MR
  • School!Week 2014: met het blad is een speciale actiekrant meegezonden
  • Schoolboeken in voortgezet onderwijs blijven voor ouders toch gratis
  • School! en excursie: Da Vinci – The Genius in Rotterdam
  • School! antwoordt: bijdragen van de Helpdesk VOS/ABB en 5010
  • School! en recht: school bepaalt of leerling over is
  • Opmerkelijke berichten uit het onderwijs en cartoon van Maarten Wolterink op de achtercover

Magazine School! is een gezamenlijke uitgave van VOS/ABB en VOO. Alle leden van VOS/ABB en VOO en overige abonnees krijgen het zeven keer per jaar toegestuurd.

Hebt u nog geen abonnement? Voor 24,50 euro per jaar kunt ook u ons blad toegestuurd krijgen. Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement School!’, uw naam en het adres waarop u het blad wilt ontvangen.

Wilt u in magazine School! adverteren? Dat kan via ons acquisitiebureau Recent.

Download het novembernummer.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Eerste inspiratiekalender is voor school in Kampen

Het eerste exemplaar van de inspiratiekalender van VOS/ABB is vrijdagochtend officieel overhandigd aan directeur Albert Veerman van openbare basisschool Het Meerrijk in Kampen.

VOS/ABB heeft de inspiratiekalender voor het openbaar primair onderwijs ontwikkeld in samenwerking met uitgeverij Kwintessens. De kalender is gebaseerd op de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Leraren kunnen de kalender gebruiken om bijvoorbeeld de schooldag of het kringgesprek op een inspirerende wijze te beginnen.

De bureaukalender bevat 150 lesideeën voor de onderbouw en voor de bovenbouw. Er staan geen data bij de dagen, zodat u de kalender meerdere jaren kunt gebruiken.

Bij de overhandiging van het eerste exemplaar in obs Het Meerrijk in Kampen waren alle leerlingen van de school aanwezig. Directeur Albert Veerman zei trots te zijn dat zijn school het eerste exemplaar heeft gekregen. Hij memoreerde bij de overhandiging aan een leerkracht die in augustus is overleden. De kalender kan onder andere inspiratie bieden voor rouwverwerking in de klas.

Bestuursvoorzitter Rudi Meulenbroek van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Openbaar Onderwijs Kampen toonde zich verheugd over het feit dat de inspiratiekalender goed aansluit bij de aandacht voor godsdienst en levensbeschouwing in het openbaar onderwijs.

Hans Teegelbeckers van VOS/ABB las uit de inspiratiekalender een verhaal voor over het joodse Loofhuttenfeest of Soekot, dat dit jaar wordt gevierd van 19 tot en met 25 september.

Bestellen
Als u als lid van VOS/ABB de inspiratiekalender bestelt, betaalt 15,50 euro per stuk. Niet-leden betalen 16,95 euro per stuk (alle prijzen zijn exclusief btw en exclusief verzendkosten). Stuur een mailtje naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bestelling kalender’, het aantal kalenders dat u wilt, uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het adres waarop u de kalender(s) wilt ontvangen.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl