Koning bezoekt openbare basisschool in Amsterdam

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmorgen met onderwijsminister Ingrid van Engelshoven een bezoek gebracht aan openbare basisschool Aldoende in Amsterdam. Ze gingen ook naar de pabo van de Hogeschool van Amsterdam.

Het bezoek aan de openbare basisschool van de stichting Samen Tussen Amstel en IJ (STAIJ) stond in het teken van Samen Opleiden en de aanpak van de gemeente Amsterdam om het lerarentekort terug te dringen.

In het project Samen Opleiden werken de pabo van de HvA en verschillende schoolbesturen met elkaar samen. Pabo-studenten doen praktijkervaring op in opleidingsscholen en krijgen begeleiding door collega’s uit het werkveld. Ze worden ook na hun afstuderen begeleid.

Het bezoek begon op openbare basisschool Aldoende. Daar namen de koning en de minister een kijkje in groep 3. Deze klas krijgt les van een zij-instromer. Op de pabo van de HvA spraken ze met studenten over hun opleiding en de begeleiding die zij krijgen.

Gevluchte leraren lopen stage op openbare scholen

Acht openbare basisscholen in Amsterdam zijn begonnen met een pilot voor gevluchte leraren uit Syrië en Turkije. Zij lopen stage om als zij-instromer of onderwijsassistent aan het werk te gaan, meldt Het Parool.

De pilot is een samenwerking tussen Stichting Westelijke Tuinsteden voor openbaar basisonderwijs en Het Schoolbureau, dat gespecialiseerd is in zij-instroom. De gevluchte leraren krijgen taal- en onderwijstrainingen. De proef krijgt financiële steun van de gemeente Amsterdam.

Vorig jaar september is een andere pilot van start gegaan om gevluchte wis-, natuur- en scheikundedocenten les te laten geven op middelbare scholen. Dat initiatief van de Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF en de Hogeschool van Amsterdam wordt eveneens financieel ondersteund door de gemeente Amsterdam.

Obs De Kyckert in Wateringen heeft leukste juf

Openbare basisschool De Kyckert in Wateringen heeft de Leukste Juf van Nederland. Elk jaar wordt aan de vooravond van de Dag van de Leraar de verkiezing Een 10 voor de juf en de meester georganiseerd.

Dit keer is juf Sandra van obs De Kyckert in Wateringen gekozen als Leukste Juf van Nederland 2018. Leerlingen, ouders en burgemeester Agnes van Ardenne van de gemeente Westland hebben haar donderdagochtend gehuldigd.

 

Slob: ‘Islamitische basisschool geen bedreiging’

‘In de praktijk zijn er talloze voorbeelden van openbare en bijzondere scholen die zonder problemen een schoolgebouw delen’, antwoordt onderwijsminister Arie Slob op vragen van de PVV over een openbare en een islamitische basisschool in Utrecht die sinds kort in één gebouw zitten.

Tweede Kamerlid Harm Beertema van de PVV van Geert Wilders had vragen gesteld aan Slob over het inhuizen van de Utrechtse islamitische basisschool Al Arqam in het gebouw dat voorheen alleen door openbare basisschool De Klimroos werd gebruikt.

Volgens Beertema zal dit ertoe leiden dat ‘het Nederlandse karakter en het Nederlandse pedagogische klimaat van openheid, vrijheid en respect voor vrouwen, seksueel anders geaarden en ongelovigen ernstig in gevaar komt’. Slob weerspreekt dat. Hij benadrukt dat ‘het uitdragen van de fundamentele waarden van onze democratische rechtsstaat’ een taak is van alle scholen. ‘Dat geldt ook voor het bevorderen van onderlinge verbinding in de samenleving’, aldus de minister.

Hij voegt daaraan toe dat er ‘in de praktijk talloze voorbeelden (zijn) van openbare en bijzondere scholen (van verschillende richtingen) die zonder problemen een schoolgebouw delen’.

Het bestuur van obs De Klimroos tekende bezwaar aan tegen de komst van Al Arqam, maar de rechter bepaalde in juli dat de openbare basisschool ruimte moest maken voor de komst van de islamitische basisschool. Daar legde het bestuur van de openbare basisschool zich bij neer.

Lees meer…

Leerlingen openbare basisschool winnen debattoernooi

Openbare basisschool het Mozaiëk in Arnhem heeft zaterdag het landelijke Madurodam Basisschool Debattoernooi gewonnen.

Aan het toernooi in de miniatuurstad in Den Haag deden 200 leerlingen mee van basisscholen uit het hele land. Ze debatteerden over actuele maatschappelijke stellingen.

Sahel, Nisrine, Shoga, Hosna, Anya en Sosan van obs het Mozaïek waren de beste. Ze ontvingen de wisselbeker van het toernooi uit handen van burgemeester Amélie Mijs van Madurodam.

Het debattoernooi werd vorig jaar gewonnen door Openbare Jenaplanschool De Bieshaar in Hoogland (bij Amersfoort).

Lees meer…

Actief-pluriforme identiteit sterker uitdragen

Openbare basisscholen kunnen hun actief-pluriforme identiteit sterker uitdragen. Goede levensbeschouwelijke vorming en burgerschapsvorming kunnen daar in hoge mate aan bijdragen. Dat stelt Eline Bakker van VOS/ABB in haar masterthesis.

Met haar thesis heeft Bakker de studie Religie en Samenleving aan de Universiteit Utrecht afgerond. Zij baseert zich voor adviezen in haar onderzoeksrapport op een groep experts.

Levensbeschouwing is basis van burgerschap

Bakker: ‘Burgerschapsvorming en levensbeschouwelijke vorming zijn volgens de mensen die ik heb gesproken onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het ontwikkelen van een visie op jezelf, de ander, het leven en de wereld hebben immers overlap met elkaar. Vanuit de persoonlijke levensvisie ontwikkelt de leerling een visie op de samenleving.’

‘Met andere woorden: levensbeschouwing, al of niet religieus geïnspireerd, is de basis van burgerschap. Het versterken van burgerschapsvorming impliceert dus dat er meer aandacht moet zijn voor de levensbeschouwelijke en persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Ik vind dat scholen daar een eigen visie op moeten hebben en er op teamniveau over in gesprek moeten gaan’, aldus Bakker.

In het oktobernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! leest u er meer over in het artikel Voortrekkersrol voor openbaar onderwijs.

U kunt ook naar de masterthesis van Eline Bakker.

Leerlingen vertellen over openbaar onderwijs

Leerlingen van openbare basisschool De Waterkant in Amsterdam leggen in een filmpje uit wat openbaar onderwijs voor hen betekent.

Het filmpje is gemaakt voor het symposium op 13 september in Amersfoort, waarop VOS/ABB, de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en het platform CBOO de gezamenlijke publicatie De staat van het openbaar onderwijs presenteerden.

 

Basisschool in Amersfoort heeft 100.000e daltonleerling

De 100.000e daltonleerling staat ingeschreven bij openbare basisschool De Magneet in Amersfoort. Dat is woensdag op de school gevierd.

Bij heeft feestje waren onder anderen de Tweede Kamerleden Loes Ypma (PvdA) en Eppo Bruins (ChristenUnie) en de Amersfoortse onderwijswethouder Bertien Houwing (D66) aanwezig.

Daltonleerling neemt verantwoordelijkheid

Daltononderwijs bestaat bijna 100 jaar. Het is ontwikkeld door de Amerikaanse lerares Helen Parkhurst. Haar ideeën werden toegepast in de State High School in de plaats Dalton in de staat Massachusetts. Naar deze plaats is het daltononderwijs genoemd. In Nederland bestaat daltononderwijs sinds 1924.

Het nemen en geven van verantwoordelijkheid zijn belangrijk, net als samenwerken én zelfstandig werken. Verder is het van belang om effectief te leren omgaan met de beschikbare tijd en te leren reflecteren. In daltononderwijs neemt burgerschap ook een prominente plaats in.

Er zijn in Nederland bijna 400 daltonscholen, voornamelijk in het primair en voortgezet onderwijs, maar ook wel in het hbo.

Lees meer op blog van Eppo Bruins

Eerste Kamer akkoord met structurele bekostiging g/hvo

Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer heeft ermee ingestemd dat godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisscholen structurele bekostiging krijgen. Dat bleek dinsdag tijdens de stemming in de Senaat over een initiatiefvoorstel dat vlak voor de kerstvakantie werd goedgekeurd door Tweede Kamer.

Het initiatiefvoorstel is afkomstig van de Tweede Kamerleden Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA). Er staat in dat de bekostiging van g/hvo moet worden opgenomen in artikel 51 van de Wet op het primair onderwijs (WPO).

Zekerheid en continuïteit g/hvo

De gedachte hierachter is dat een wettelijke verankering van de financiering de sector meer zekerheid en continuïteit biedt dan een jaarlijkse subsidiepost, die altijd weer ter discussie kan worden gesteld. Er is nu een subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor g/hvo.

De openbare basisscholen moeten bij wet gelegenheid bieden tot g/hvo als ouders erom vragen. Circa 75.000 leerlingen krijgen g/hvo van in totaal ongeveer 600 docenten.

Overbruggingsfinanciering

Alleen VVD, 50PLUS en de PVV van Geert Wilders stemden tegen. Daarmee was er een ruime meerderheid voor het wetsvoorstel, dat eerder al door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

De Senaat nam ook een motie van Mirjam Bikker van de ChristenUnie aan voor een overbruggingsfinanciering voor het lopende schooljaar 2016-2017. Voorzitter Leon Bal van het Protestants Centrum GVO laat aan VOS/ABB weten dat docenten nu met terugwerkende kracht een reparatie van hun uitgestelde loonsverhoging vergoed krijgen.

‘Daarnaast is de prijsindexatie gelijk met de rest van het onderwijs vastgesteld en een mogelijke groei van maximaal van 2 procent per jaar voor de hele sector’, aldus Bal, die zegt hier erg blij mee te zijn.

VOS/ABB is ook buitengewoon verheugd over dit resultaat. De politieke lobby van de vereniging was hier uitdrukkelijk op gericht. U kunt er meer over lezen in een brief die VOS/ABB naar de Tweede Kamer en later ook naar de Eerste Kamer stuurde.

Wilt u zien wat godsdienstig vormingsonderwijs in de openbare basisscholen inhoudt? Op het YouTube-kanaal van PC GVO staan interessante filmpjes!

Openbare basisschool Widerode mannenbolwerk

Verslaggever Margriet Oostveen van de Volkskrant ging langs bij openbare basisschool Widerode in het Twentse dorp Wierden. Deze school heeft zeven meesters en is daarmee een uitzondering in het gefeminiseerde basisonderwijs. 

Oostveen schrijft dat Wierden de mannenschool al decennialang koestert als ‘een steeds uitzonderlijker fenomeen’. Ze is een uur te gast in de personeelskamer, waar de verschillen tussen man en vrouw worden besproken. Zo wordt opgemerkt dat vrouwen aardig willen zijn en dat mannen eerder een duw geven. Ook zouden vrouwen ‘sneller van de leg raken’ dan mannen.

Vergaderingen korter, meer lachen

Een voordeel van veel mannen op een school zou zijn dat de vergaderingen minder lang duren en dat er meer wordt gelachen. Mannen zouden meer hechten aan status en meer geld willen verdienen dan vrouwen. Dat zouden redenen zijn waarom maar weinig mannen voor een baan in het basisonderwijs kiezen.

Meester Henk van groep 8 merkt volgens Oostveen op dat de Widerode een mannenschool blijft omdat ‘mannen nu eenmaal mannen aantrekken’. Volgens hem wil geen enkele man tussen alleen maar vrouwen werken.

 

LEGO-docent naar koninklijke nieuwjaarsreceptie

Op openbare basisschool West in Capelle aan den IJssel krijgen kinderen les in een speciaal LEGO-lokaal. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vinden dit zo bijzonder, dat docent Johan Hof voor hun nieuwjaarsreceptie in het Paleis op de Dam in Amsterdam werd uitgenodigd, meldt RTV Rijnmond.

De LEGO Education Innovation Studio, zoals de LEGO-klas officieel heet, is groter dan een normaal lokaal en is ingericht met grote tafels en LEGO-kasten. De docent achter dit idee is Johan Hof, die les geeft aan groep 7.

‘Eigenlijk hebben we LEGO uitgedaagd, want er wordt altijd gezegd dat je alles kan doen met LEGO. Als zij denken dat er onderwijs mee gegeven kan worden, laat dat dan maar zien. En ze hebben gelijk’, zo citeert RTV Rijnmond hem.

Godsdienstige en humanistische vorming verdienen het!

Het IMF adviseert het kabinet om miljarden extra te investeren, onder andere in het onderwijs. Prima idee. Laten we beginnen met een solide financiering van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs in de openbare basisscholen!

Openbaar onderwijs staat open voor álle leerlingen, ook voor kinderen van wie de ouders waarde hechten aan onderwijs vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting. Naast de beschrijvende zin, zoals kerndoel 38 verlangt, gaat het hier nadrukkelijk ook om vorming en zingeving.

In de huidige discussie over een structurele bekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) stelt staatssecretaris Sander Dekker van OCW echter dat de ouders van deze leerlingen maar voor een bijzondere school moeten kiezen.

Het mooie van openbaar onderwijs is dat het van en voor iedereen is. Door de ontmoeting met de ander leren kinderen in de openbare school van en met elkaar. Als iedereen met een bepaalde geloofs- of levensbeschouwelijke visie maar een eigen school moet opzoeken, zoals Dekker kortweg stelt, wordt het belang van het rijke karakter van de openbare school miskend.

Wettelijke verankering

In de huidige politieke discussie over het initiatiefwetsvoorstel over de structurele bekostiging voor g/hvo gaf de staatssecretaris aan hier niet voor te zijn. Het voorstel van de Kamerleden Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (CU) en Michel Rog (CDA) is bedoeld om de tijdelijke subsidie voor g/hvo als structurele bekostiging (eindelijk) te verankeren in de Wet op het primair onderwijs.

De voorgestelde wettelijke verankering is niet meer dan logisch. De wet vraagt immers van het bevoegd gezag van de openbare school om gelegenheid te bieden aan g/hvo als ouders daarom vragen. Zonder financiering kan de wettelijke mogelijkheid van dit type onderwijs in de openbare school niet worden uitgevoerd.

De structurele bekostiging is al in 2009 aangekondigd via een door de Tweede Kamer aangenomen amendement. De toenmalige minister zei vervolgens dat vanaf 2010 structurele bekostiging zou volgen, maar dat werd een niet-structurele subsidie.

Dekker heeft in 2013 nog geprobeerd om de tijdelijke subsidie voor g/hvo te schrappen, maar hij vond toen na een lobby van onder andere VOS/ABB gelukkig een meerderheid van de Tweede Kamer op zijn pad die dit tegenhield.

Onderwijsbegroting

De staatsecretaris zet nu vraagtekens bij de financiële dekking van het initiatiefwetsvoorstel. Er is aangegeven dat er een groei in kosten wordt verwacht tot circa 15 miljoen euro op jaarbasis in 2025. Dekker vraagt zich af waar hij dat geld vandaan kan halen. Er is volgens hem geen dekking voor.

Feitelijk gezien heeft hij daarin gelijk, want hij heeft te dealen met de onderwijsbegroting. Hij weet echter ook dat er meer financiële ruimte is. Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) rekende onlangs voor dat het kabinet 2 tot 4 miljard euro per jaar extra kan investeren in onder andere onderwijs.

Het zekerstellen van de subsidie voor g/hvo van 10 miljoen euro per jaar en de verwachte kostenstijging van 5 miljoen op jaarbasis passen daar gemakkelijk in!

Schaf de rekentoets af!

En als het kabinet die 5 miljoen euro extra voor g/hvo echt te veel vindt, dan schaft Dekker toch gewoon de rekentoets af. Hij is zo langzamerhand de enige die dat nog een goed instrument vindt. Zonder rekentoets, komt er 5 miljoen per jaar vrij!

Hans Teegelbeckers, directeur VOS/ABB

Structurele bekostiging nodig voor g/hvo

VOS/ABB en andere onderwijsorganisaties dringen bij de Tweede Kamer aan op structurele bekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisscholen. Donderdag debatteert de Kamer erover.

Bij wet is vastgelegd dat de openbare basisscholen in Nederland gelegenheid bieden tot g/hvo als ouders daarom vragen. Deze vorm van onderwijs wordt aan circa 75.000 leerlingen gegeven. Hiermee is g/hvo onmisbaar voor het openbaar basisonderwijs.

Structurele bekostiging biedt zekerheid

In de brief aan de vaste Kamercommissie voor Onderwijs wordt gevraagd om steun voor het wetsvoorstel van de leden Loes Ypma (PvdA), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA) betreffende g/hvo. Hun voorstel voorziet in structurele bekostiging.

‘Als die in de plaats komt van de huidige tijdelijke en daarmee onzekere subsidie voor g/hvo kan de betreffende leerlingen en hun ouders alsmede de openbare basisscholen, de circa 600 g/hvo-vakdocenten en lerarenopleidingen zekerheid worden geboden’, zo staat in de brief.

De brief die VOS/ABB naar de Kamer heeft gestuurd, is mede-ondertekend door de profielorganisaties Verus, LVGS, VBS, VGS en ISBO, de ouderorganisaties Ouders & Onderwijs en VOO, de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad, het platform CBOO en de vakbonden AOb en CNV Onderwijs.

Openbare basisschool gelukkigste van Nederland

Openbare daltonschool De Zeppelin in Barendrecht mag zich de gelukkigste school van Nederland noemen. Alle docenten zijn of worden geschoold met de Gelukskoffer. Deze methodiek is bedoeld om kinderen zich meer bewust te laten zijn van hun geluksgevoelens.

Naast de Gelukskoffer en de inzet van de zelfontwikkelde methode Samen, Aardig, Rustig (Saar) geeft de school de leerlingen tools mee om zelfbewust en gelukkig te zijn of worden.

Directeur Frans de Leeuw bij RTV Rijnmond: ‘Onze eerste opdracht is natuurlijk om kinderen zoveel mogelijk te leren, maar wij weten ook dat kinderen pas echt goed leren als ze ook gelukkig zijn. Samen met ouders zijn we de belangrijkste omgeving van kinderen. Door er bewust aan te werken, kun je ervoor zorgen dat kinderen gelukkiger worden.’

Om te meten of de kinderen echt gelukkiger worden van de nieuwe aanpak, heeft De Zeppelin een nulmeting gedaan. Kinderen mochten hun geluk aangeven met een cijfer tussen 0 en 5. Volgend jaar wordt opnieuw gemeten.

De openbare school heeft dinsdagavond een ‘geluksmuur’ onthuld waarop kinderen hun geluksmomentjes kwijt kunnen.

Turkije haalt openbare basisschool van ‘Gülenlijst’

Het Turkse staatspersbureau Anadolu heeft op aandringen van VOS/ABB openbare basisschool De Roos in Amsterdam van de lijst afgehaald met Nederlandse organisaties die banden zouden hebben met de beweging van de Turkse geestelijke Fethullah Gülen. 

Verantwoordelijk journalist Hasan Esen heeft telefonisch aan VOS/ABB laten weten dat obs De Roos inderdaad niet op de lijst had mogen staan. Hij heeft zijn verontschuldigingen aangeboden voor het feit dat dit toch is gebeurd. Anadolu heeft de webpagina over de ‘Gülenlijst’ aangepast.

Bron binnen OCW?

Esen zei aanvankelijk tegen VOS/ABB dat hij zich voor het samenstellen van de lijst had gebaseerd op een bron binnen ‘a Dutch ministry’. Hij wilde niet zeggen welk ministerie dat zou zijn. Op de vraag of het het ministerie van OCW was, antwoordde hij bevestigend noch ontkennend.

Later trok Esen zijn woorden terug, omdat er volgens bij nader inzien sprake zou zijn van een ‘misunderstanding’. De lijst zou volgens hem dus toch niet zijn opgesteld op basis van een bron binnen een Nederlands ministerie. Hij sprak tegen dat hij de lijst al googelend had opgesteld. Op het gerucht dat de bron mogelijk een leerkracht met een Turkse achtergrond op een Nederlandse school zou zijn, wilde hij niet ingaan.

Anadolu wordt gezien als de spreekbuis van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, maar bij de NOS zei Esen dat hij de lijst niet in opdracht van de Turkse machthebbers heeft opgesteld. De lijst werd maandag door het Turkse staatsbureau gepubliceerd.

Naamsverwarring

Bestuurder Marius Voerman van de stichting Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR), waaronder obs De Roos valt, benadrukte dinsdag naar aanleiding van de lijst tegenover VOS/ABB dat er geen enkele band is met welke organisatie dan ook.

‘Het persbureau heeft de school gemakshalve verward met de gelijknamige school in Zaanstad’, aldus Voerman. In Zaandam is een islamitische basisschool met dezelfde naam die door de Turkse staat in verband wordt gebracht met de Gülenbeweging.

Erdogan versus Gülen

President Erdogan ziet Fethullah Gülen, die in zelfverkozen ballingschap in de Verenigde Staten woont, als het brein achter de mislukte staatsgreep in Turkije. Hij beschouwt de Gülenbeweging als een terroristische organisatie. Gülen zelf ontkent elke betrokkenheid bij de mislukte coup.

De Turkse president vindt dat alle Turken, ook in Nederland, geen zaken meer mogen doen met organisaties en instellingen waarvan hij denkt dat ze aan Gülen zijn gelieerd.

Openbare basisschool neemt kerk onder zijn hoede

Leerlingen van openbare basisschool De Kromme Akkers in het Groningse Garnwerd hebben de kerk in hun dorp onder hun hoede genomen. Trouw schrijft erover.

De krant citeert directeur Rogier Hilbrandie van obs De Kromme Akkers: ‘De kerk is een gezichtsbepalend stuk erfgoed dat midden in het dorp staat. Het vertelt het verhaal van Garnwerd en de kinderen maken daar ook deel van uit. Het is erg belangrijk dat het gebouw behouden blijft en daarom wilden we als school graag meer doen voor de kerk.’

School en kerk cruciaal voor binding

Hilbrandie beschouwt zijn school en de kerk als cruciaal voor de binding en de levendigheid in het 450 inwoners tellende Garnwerd. Er wordt niet meer gekerkt in het historische gebouw. Wel worden er activiteiten georganiseerd, zoals lezingen en concerten. De Kromme Akkers organiseert in de kerk de schoolmusical en de voorleesfinale van de Boekenweek.

De school in Garnwerd doet mee aan het project Sleutelbewaarders van de Stichting Oude Groninger Kerken. Er haken nog zeker tien andere Groningse scholen aan bij dit project.

Beroep tegen openbare basisschool Maasbree ongegrond

De Raad van State heeft bepaald dat de openbare basisschool voor Maasbree op het plan van scholen 2016-2019 van de gemeente Peel en Maas mag blijven staan. De poging van de stichting Kerobei om dat terug te draaien, is mislukt.

De stichting Kerobei, die in Maasbree de katholieke basisschool De Violier exploiteert, vond dat bij de vaststelling van het plan van scholen onvoldoende rekening was gehouden met haar belangen. Kerobei vreest dat door de oprichting van een openbare basisschool minder leerlingen naar de katholieke school zullen gaan.

Kerobei had daarom bij bij de Raad van State beroep ingesteld, maar het hoogste bestuursrechtorgaan ging niet mee in de argumenten van de stichting. Het beroep is ongegrond verklaard. Dit betekent dat de openbare basisschool voor Maasbree op het plan van scholen 2016-2019 van de gemeente Peel en Maas blijft staan.

Ouders willen openbare basisschool Maasbree

In Maasbree probeert een groep ouders al jaren een openbare basisschool in hun dorp te krijgen. Ze willen dat er in het dorp voor ouders de mogelijkheid moet zijn om te kiezen tussen openbaar en katholiek onderwijs.

VOS/ABB ondersteunt deze ouders in Maasbree op juridisch en publicitair gebied.

Lees de uitspraak van de Raad van State.

Groen licht voor openbare basisschool in Maasbree

Het ministerie van OCW heeft groen licht gegeven voor een openbare basisschool in het Limburgse dorp Maasbree.

Het ministerie heeft het plan van scholen van de gemeente Peel en Maas goedgekeurd. In dit plan wordt voorgesteld om op 1 augustus 2016 te starten met een openbare basisschool in Maasbree.

OCW vindt dat op basis van de overlegde gegevens aannemelijk is gemaakt dat de gewenste openbare school binnen vijf jaar vanaf de voorgestelde datum van ingang van de bekostiging en voorts gedurende ten minste 15 jaar daarna, zal worden bezocht door het wettelijk vereiste aantal van ten minste 200 leerlingen. Hierbij heeft het ministerie rekening gehouden met de uitkomsten van een directe behoeftemeting in 2014.

De gemeente Peel en Maas en de besturen van Stichting Akkoord (beoogd aanbieder van openbaar onderwijs in Maasbree) en Kerobei (huidige aanbieder van katholiek basisonderwijs in Maasbree) gaan op korte termijn om tafel om de vervolgstappen te bespreken.

VOS/ABB ondersteunt de oudergroep die zich al jaren inzet voor de komst van een openbare basisschool in het Noord-Limburgse dorp. Op dit moment is daar alleen maar katholiek basisonderwijs, waardoor ouders geen keuzevrijheid hebben.

VO Gids: openbaar onderwijs maken we samen!

In de nieuwe VO Gids geeft VOS/ABB op twee pagina’s een beeld van het bijzondere karakter van openbaar onderwijs. De VO Gids in de keuzegids voor groep 8-leerlingen en hun ouders. Er worden dit schooljaar 60 regio-edities verspreid met een totale oplage van 190.000 stuks.

Onder de kop Openbaar onderwijs maken we samen geeft VOS/ABB aan dat openbare scholen van en voor iedereen zijn: ‘Het bijzondere van de openbare scholen is dat je daar altijd welkom bent. Of je nu wit of zwart bent, in God, Allah of in niets gelooft, dat maakt niet uit. In het openbaar onderwijs leer je omgaan met verschillen.’

Op de pagina’s van VOS/ABB staat ook wat de School!Week inhoudt. In deze jaarlijkse landelijke campagneweek in maart worden allerlei activiteiten georganiseerd waarmee de openbare en algemeen toegankelijke scholen laten zien waar zij voor staan. Uitgangspunt van de School!Week zijn de kernwaarden van openbaar onderwijs. De School!Week 2016 is van 21 tot en met 25 maart. In de VO Gids staat een paginagrote advertentie.

VOS/ABB-leden krijgen korting
De VO Gids is een uitgave van de OnderwijsCommunicatieGroep (OCG), waarmee VOS/ABB samenwerkt. Er zijn 60 regio-edities waarin scholen voor voortgezet zichzelf kunnen presenteren. Vo-scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, krijgen korting op hun profielpagina’s als zij die in hun eigen regio-editie én in één of meer edities van naburige regio’s publiceren.

Gericht en efficiënt
Adverteren met eigen profielpagina’s in de VO Gids is niet alleen goedkoper dan adverteren in bijvoorbeeld huis-aan-huismedia, het is ook gerichter en dus effectiever. Bovendien verdwijnt plaatselijke krant vaak al na een dag in het oud papier. De VO Gids is een zorgvuldig samengestelde en goed vormgegeven waardevolle publicatie. VOS/ABB beveelt de VO Gids daarom aan onder haar leden.

De VO Gids heeft een oplage van 190.000 stuks en wordt in 60 regio’s in heel Nederland gratis verspreid onder de basisscholen. Ontvangt u de VO Gids nog niet? Neemt u dan contact op met uitgever Axel van ’t Hoen: 06-49280415, axel.vanthoen@devogids.nl.

Zie ook www.devogids.nl.

Fontys komt met minor katholiek vormingsonderwijs

In september begint Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing in Utrecht met de minor Rooms-katholiek Godsdienstig Vormingsonderwijs voor het Openbaar Basisonderwijs (RK GVO).

RK GVO is een van de vormen van godsdienstig vormingsonderwijs in de pluriforme openbare scholen. Kinderen van ouders die daar specifiek om vragen, kunnen in de openbare school naar keuze een vorm van godsdienstig vormingsonderwijs krijgen. Het is ook mogelijk om voor humanistisch vormingsonderwijs te kiezen. Dit is wettelijk zo geregeld.

De minor is toegankelijk voor huidige docenten RK GVO en voor studenten en afgestudeerden van de pabo die beschikken over de akte voor godsdienstonderwijs. Ook afgestudeerde pastoraal werkers en godsdienstleraren kunnen eraan deelnemen.

De minor wordt verzorgd in samenwerking met de hogescholen Windesheim, Driestar Educatief, Inholland en de Christelijke Hogeschool Ede. De minor wordt gegeven in Utrecht.

VVD’er Karin Straus voor openbare basisschool Maasbree

‘Als er voor ouders geen keuze is, lopen we de kans dat de kwaliteit van onderwijs te wensen overlaat.’ Dat benadrukt Tweede Kamerlid Karin Straus van de VVD na een recent werkbezoek aan de Limburgse gemeente Peel en Maas. In het dorp Maasbree dat tot deze gemeente behoort, willen ouders een openbare basisschool. Tot nu toe is er in dit dorp alleen rooms-katholiek basisonderwijs.

Op de website van de VVD Peel en Maas dat Straus zeer onder de indruk was van het feit ‘dat het juist ouders zijn die zich voor 100 procent inzetten voor de openbare school in Maasbree’. Zij ondersteunt het streven van vrije keuze van onderwijs.

Met steun van VVD en PvdA/GroenLinks heeft de gemeenteraad van Peel en Maas in juni een aanvraag voor een openbare basisschool in Maasbree op het plan van scholen 2015-2017 gezet. De aanvraag is ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van OCW. Binnenkort wordt de reactie op deze aanvraag verwacht.

VOS/ABB ondersteunt de ouders in Maasbree die een openbare basisschool willen. In februari 2012 besteedde magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs aandacht aan hun initiatief.

Download het artikel Nieuwe openbare basisschool kwestie van volhouden.

School gezocht voor onderzoek levensbeschouwing

Welke openbare basisschool in de regio Utrecht wil meewerken aan een onderzoeksproject naar levensbeschouwing in het basisonderwijs? VOS/ABB is bij het project betrokken. Onder andere de Hogeschool Windesheim, de Hogeschool Zeeland en de Marnix Academie werken eraan mee.

Als uw openbare basisschool aan dit onderzoek deelneemt, wordt u vanuit het project begeleid. Bovendien komt uw school in contact met andere scholen die met het thema levensbeschouwing bezig zijn. Deelnemende scholen krijgen een bijdrage circa 6000 euro ter vergoeding van de ontwikkelkosten.

De opbrengsten voor uw school:

  • Nieuwe inzichten voor uw leerkrachten over hoe zij de begeleiding van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen goed kunnen vormgeven, daarvoor doorlopende leerlijnen en onderwijs kunnen ontwikkelen en hoe zij de eigen sensitiviteit op dit vlak kunnen vergroten;
  • Een leerlijn voor doorlopende levensbeschouwelijke ontwikkeling voor de eigen school;
  • In de eigen school uitgeteste lesblokken en lesmateriaal;
  • Twee leerkrachten die hebben bijgedragen aan het onderzoek, hun kennis en ervaring in het team hebben gedeeld en die in staat zijn om zelf het levensbeschouwelijk onderwijs – met het team – nader vorm te geven;
  • Een thematische matrix voor het eigen schoolplan;
  • Netwerkrelaties in het kennisnetwerk ‘Levensbeschouwing in het basisonderwijs’.

Het onderzoeksproject heeft tot doel om voor het basisonderwijs een set van instrumenten beschikbaar te stellen op het gebied van levensbeschouwing. Ook wordt er voor de scholen een training ontwikkeld, komen het onderzoeksrapport en andere publicaties beschikbaar en wordt er een specifieke website ontwikkeld.

Als uw school interesse heeft om mee te doen, kunt u zich aanmelden bij beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB: 06-10946652, mlammers@vosabb.nl.

Openbaar onderwijs Maasbree op plan van scholen

De Limburgse gemeente Peel en Maas heeft de door veel ouders gewenste openbare basisschool in het dorp Maasbree op het plan van scholen gezet. Dat bleek dinsdagavond tijdens de raadsvergadering. Hiermee is een volgende stap gezet op weg naar openbaar onderwijs in Maasbree, waar tot nu toe slechts katholiek basisonderwijs wordt aangeboden.

Uit een directe meting die in april is gehouden door middel van een enquête onder ouders in Maasbree met kinderen van 0 tot en met 11 jaar, kwam naar voren dat bijna de helft (48 procent) voorkeur heeft voor openbaar basisonderwijs. De voedingsbodem voor openbaar onderwijs bedraagt daarmee tussen de 317 en 370 kinderen die ouder zijn dan 4 jaar.

De gemeente Peel en Maas concludeerde op basis van het resultaat van de enquête dat er in Maasbree een ‘reële voedingsbodem’ is voor openbaar onderwijs. Nu de gemeenteraad de gewenste openbare basisschool op het plan van scholen heeft gezet, moet het ministerie van OCW  er nog zijn fiat aan geven. Daarvoor zal worden gekeken naar de verwachte krimp van het aantal leerlingen in Maasbree.

Het initiatief voor openbaar basisonderwijs in Maasbree komt van een groep ouders. Zij willen dat er in het dorp een keuze mogelijk is tussen het al bestaande katholiek basisonderwijs en openbaar onderwijs. VOS/ABB ondersteunt deze oudergroep.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Openbare basisscholen Oost-Groningen gaan Duits geven

Twee openbare basisscholen in de gemeente Oldambt in Oost-Groningen gaan Duits geven. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

Oldambt is volgens de krant de eerste gemeente in de provincie Groningen die Duits op basisscholen introduceert. In het coalitieakkoord staat dat deze gemeente wil investeren in Duits op basisscholen.

Onderwijswethouder Bard Boon wijst er in het Dagblad van het Noorden op dat de kinderen van nu straks als ze volwassen zijn over de grens aan het werk moeten kunnen. ‘Daarbij is het spreken en verstaan van Duits onontbeerlijk.’

Bestuursvoorzitter Jaap Hansen van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen laat aan VOS/ABB weten op verzoek van Boon in gesprek te zijn met vijf geïnteresseerde basisscholen. Binnenkort worden twee scholen geselecteerd.