Mini-leergang Schoolprofilering 3.0 – PO

Hoe vertelt u het onderscheidende verhaal van uw openbare school? Daarover gaat de mini-leergang Schoolprofilering 3.0 van VOS/ABB. Wij verzorgen deze leergang van drie dagdelen weer september-oktober-november. Op drie cursusbijeenkomsten krijgt u waardevolle...

Belangstelling openbaar onderwijs lastig te peilen – VO

Het is niet goed in te schatten hoeveel ouders voor openbaar onderwijs kiezen. Dat stelt het college van B en W van de gemeente Barneveld in antwoord op vragen over een onderzoek naar de belangstelling voor het realiseren van openbaar voortgezet onderwijs in die...

Mini-leergang Schoolprofilering 3.0 – PO

Hoe vertelt u het onderscheidende verhaal van uw openbare school? Daarover gaat de mini-leergang Schoolprofilering 3.0 van VOS/ABB. U kunt deze leergang komend najaar volgen op drie dagdelen. In de cursusbijeenkomsten krijgt u waardevolle inzichten, inspirerende...