Voorstel om financiering g/hvo wettelijk te verankeren

De Tweede Kamerleden Loes Ypma (PvdA) en Joël Voordewind (ChristenUnie) hebben een initiatiefvoorstel ingediend voor de wettelijke verankering van de financiering van godsdienstig en levensbeschouwelijk onderwijs in openbare basisscholen.Ypma en Voordewind stellen...